Zelfstudie: Azure Active Directory-integratie met Asana

In deze zelfstudie leert u hoe u Asana kunt integreren met Azure Active Directory (Azure AD). Wanneer u Asana integreert met Azure AD, kunt u het volgende doen:

 • In Azure AD bepalen wie er toegang heeft tot Asana.
 • Ervoor zorgen dat gebruikers automatisch met hun Azure AD-account worden aangemeld bij Asana.
 • Uw accounts op een centrale locatie beheren: Azure Portal.

Vereisten

U hebt het volgende nodig om aan de slag te gaan:

 • Een Azure AD-abonnement Als u geen abonnement hebt, kunt u zich aanmelden voor een gratis account.
 • Een abonnement op Asana waarvoor eenmalige aanmelding is ingeschakeld.

Scenariobeschrijving

In deze zelfstudie gaat u in een testomgeving eenmalige aanmelding van Azure AD configureren en testen.

Voor het configureren van de integratie van Asana in Azure AD moet u Asana uit de galerie aan uw lijst met beheerde SaaS-apps toevoegen.

 1. Meld u bij de Azure-portal aan met een werk- of schoolaccount of een persoonlijk Microsoft-account.
 2. Selecteer in het linkernavigatiedeelvenster de service Azure Active Directory.
 3. Ga naar Bedrijfstoepassingen en selecteer vervolgens Alle toepassingen.
 4. Selecteer Nieuwe toepassing om een nieuwe toepassing toe te voegen.
 5. Typ Asana in het zoekvak in de sectie Toevoegen uit de galerie.
 6. Selecteer Asana in het resultatenvenster en voeg vervolgens de app toe. Wacht enkele seconden tot de app is toegevoegd aan de tenant.

U kunt ook de wizard Enterprise App Configuration gebruiken. In deze wizard kunt u een toepassing toevoegen aan uw tenant, gebruikers/groepen toevoegen aan de app, rollen toewijzen en ook de configuratie van eenmalige aanmelding doorlopen. Meer informatie over Microsoft 365-wizards.

Eenmalige aanmelding van Azure AD voor Asana configureren en testen

Configureer en test eenmalige aanmelding van Azure AD met Asana met behulp van een testgebruiker met de naam B.Simon. Eenmalige aanmelding werkt alleen als u een koppelingsrelatie tot stand brengt tussen een Azure AD-gebruiker en de bijbehorende gebruiker in Asana.

Voer de volgende stappen uit om eenmalige aanmelding van Azure AD met Asana te configureren en te testen:

 1. Eenmalige aanmelding van Azure AD configureren : zodat uw gebruikers deze functie kunnen gebruiken.
  1. Een Azure AD-testgebruiker maken : om eenmalige aanmelding van Azure AD te testen met B.Simon.
  2. De Azure AD-testgebruiker toewijzen zodat B.Simon eenmalige aanmelding van Azure AD kan gebruiken.
 2. Eenmalige aanmelding bij Asana configureren : als u de instellingen voor eenmalige aanmelding aan de toepassingszijde wilt configureren.
  1. Asana-testgebruiker maken: als u een equivalent wilt hebben van B.Simon in Asana dat is gekoppeld aan de Azure AD-weergave van de gebruiker.
 3. Eenmalige aanmelding testen : om te controleren of de configuratie werkt.

Eenmalige aanmelding van Azure AD configureren

Volg deze stappen om eenmalige aanmelding van Azure AD in te schakelen in Azure Portal.

 1. Ga in de Azure-portal op de integratiepagina van de toepassing Asana naar de sectie Beheren, en selecteer Eenmalige aanmelding.

 2. Selecteer SAML op de pagina Selecteer een methode voor eenmalige aanmelding.

 3. Op de pagina Eenmalige aanmelding instellen met SAML klikt u op het potloodpictogram voor Standaard-SAML-configuratie om de instellingen te bewerken.

  Standaard SAML-configuratie bewerken

 4. In de sectie Standaard SAML-configuratie voert u de volgende stappen uit:

  Informatie over eenmalige aanmelding bij het Asana-domein en Asana-URL's

  a. In het tekstvak Aanmeldings-URL typt u de URL: https://app.asana.com/

  b. Typ in het tekstvak Id (Entiteits-id) de volgende URL: https://app.asana.com/

  c. Typ in het tekstvak Antwoord-URL (URL voor Assertion Consumer Service) de volgende URL: https://app.asana.com/-/saml/consume

 5. Op de pagina Eenmalige aanmelding met SAML instellen in de sectie SAML-handtekeningcertificaat klikt u op Downloaden om het Certificaat (Base64) te downloaden uit de opgegeven opties overeenkomstig uw behoeften, en slaat u dit op uw computer op.

  De link om het certificaat te downloaden

 6. In de sectie Asana instellen kopieert u de juiste URL('s) op basis van uw behoeften.

  Configuratie-URL's kopiëren

Een Azure AD-testgebruiker maken

In deze sectie gaat u een testgebruiker met de naam B.Simon maken in Azure Portal.

 1. Selecteer in het linkerdeelvenster van Azure Portal de optie Azure Active Directory, selecteer Gebruikers en selecteer vervolgens Alle gebruikers.
 2. Selecteer Nieuwe gebruiker boven aan het scherm.
 3. Volg de volgende stappen bij de eigenschappen voor Gebruiker:
  1. Voer in het veld NaamB.Simon in.
  2. Voer username@companydomain.extension in het veld Gebruikersnaam in. Bijvoorbeeld B.Simon@contoso.com.
  3. Schakel het selectievakje Wachtwoord weergeven in en noteer de waarde die wordt weergegeven in het vak Wachtwoord.
  4. Klik op Create.

De Azure AD-testgebruiker toewijzen

In deze sectie geeft u B.Simon toestemming om eenmalige aanmelding van Azure te gebruiken door toegang te verlenen tot Asana.

 1. Selecteer in Azure Portal de optie Bedrijfstoepassingen en selecteer vervolgens Alle toepassingen.
 2. Selecteer Asana in de lijst met toepassingen.
 3. Zoek op de overzichtspagina van de app de sectie Beheren en selecteer Gebruikers en groepen.
 4. Selecteer Gebruiker toevoegen en selecteer vervolgens Gebruikers en groepen in het dialoogvenster Toewijzing toevoegen.
 5. Selecteer in het dialoogvenster Gebruikers en groepen de optie B.Simon in de lijst Gebruikers. Klik vervolgens op de knop Selecteren onderaan het scherm.
 6. Als u verwacht dat er een rol aan de gebruikers moet worden toegewezen, kunt u de rol selecteren in de vervolgkeuzelijst Selecteer een rol. Als er geen rol is ingesteld voor deze app, wordt de rol Standaardtoegang geselecteerd.
 7. Klik in het dialoogvenster Toewijzing toevoegen op de knop Toewijzen.

Eenmalige aanmelding voor Asana configureren

 1. Meld u in een ander browservenster aan bij uw Asana-toepassing. Voor het configureren van Asana-eenmalige aanmelding opent u de instellingen van de werkruimte door op de naam van de werkruimte in de rechterbovenhoek van het scherm te klikken. Klik vervolgens op <naam van uw werkruimte> Instellingen.

  Instellingen voor Asana-eenmalige aanmelding

 2. Klik in het venster Organisatie-instellingen op Beheer. Klik vervolgens op Leden moeten zich aanmelden via SAML om de configuratie voor eenmalige aanmelding in te schakelen. Voer daarna de volgende stappen uit:

  Organisatie-instellingen voor eenmalige aanmelding configureren

  a. Plak in het tekstvak Aanmeldingspagina-URL de Aanmeldings-URL.

  b. Klik met de rechtermuisknop op het certificaat dat is gedownload vanuit Azure Portal en open vervolgens het certificaatbestand in Kladblok of uw favoriete teksteditor. Kopieer de inhoud tussen de begin- en de eindcertificaattitel en plak deze in het tekstvak X.509-certificaat.

 3. Klik op Opslaan. Ga naar Asana-handleiding voor het instellen van eenmalige aanmelding als u meer hulp nodig hebt.

Een Asana-testgebruiker maken

Het doel van deze sectie is om in Asana een gebruiker te maken met de naam Britta Simon. Asana ondersteunt het automatisch inrichten van gebruikers, wat standaard is ingeschakeld. U kunt hier meer informatie vinden over het configureren van het automatisch inrichten van gebruikers.

Als u de gebruiker handmatig moet maken, voert u de volgende stappen uit:

In deze sectie maakt u in Asana een gebruiker met de naam Britta Simon.

 1. Ga in Asana naar de sectie Teams in het linkerdeelvenster. Klik op de knop met het plusteken (+).

  Een Azure AD-testgebruiker maken

 2. Typ het e-mailadres van de gebruiker, in de notatie britta.simon@contoso.com in het tekstvak in en selecteer vervolgens Uitnodigen.

 3. Klik op Uitnodiging verzenden. De nieuwe gebruiker ontvangt een e-mailbericht in zijn of haar e-mailaccount. gebruiker moet het account maken en valideren.

Eenmalige aanmelding testen

In deze sectie test u de configuratie voor eenmalige aanmelding van Azure AD met behulp van de volgende opties.

 • Klik in Azure Portal op Deze toepassing testen. U wordt omgeleid naar de aanmeldings-URL van Asana, waar u de aanmeldingsstroom kunt starten.

 • Ga rechtstreeks naar de aanmeldings-URL van Asana en initieer hier de aanmeldingsstroom.

 • U kunt Microsoft Mijn apps gebruiken. Wanneer u in Mijn apps op de tegel Asana klikt, wordt u omgeleid naar de aanmeldings-URL voor Asana. Zie Introduction to My Apps (Inleiding tot Mijn apps) voor meer informatie over Mijn apps.

Volgende stappen

Zodra u Asana hebt geconfigureerd, kunt u sessiebeheer afdwingen, waardoor exfiltratie en infiltratie van gevoelige gegevens van uw organisatie in real time worden beschermd. Sessiebeheer is een uitbreiding van voorwaardelijke toegang. Meer informatie over het afdwingen van sessiebeheer met Microsoft Defender for Cloud Apps.