Share via


Fragment opnemen

VAN TOEPASSING OP: Alle API Management-lagen

Het include-fragment beleid voegt de inhoud van een eerder gemaakt beleidsfragment in de beleidsdefinitie in. Een beleidsfragment is een centraal beheerd, herbruikbaar XML-beleidsfragment dat kan worden opgenomen in beleidsdefinities in uw API Management-exemplaar.

Met het beleid wordt het beleidsfragment ingevoegd op de locatie die u selecteert in de beleidsdefinitie.

Notitie

Stel de elementen en onderliggende elementen van het beleid in de volgorde in die in de beleidsverklaring is opgegeven. Meer informatie over het instellen of bewerken van API Management-beleid.

Beleidsinstructie

<include-fragment fragment-id="fragment" />

Kenmerken

Kenmerk Beschrijving Vereist Standaardinstelling
fragment-id Een tekenreeks. Hiermee geeft u de id (naam) op van een beleidsfragment dat is gemaakt in het API Management-exemplaar. Beleidsexpressies zijn niet toegestaan. Ja N.v.t.

Gebruik

Opmerking

In het volgende voorbeeld wordt het beleidsfragment met de naam myFragment toegevoegd in de binnenkomende sectie van een beleidsdefinitie.

<inbound>
    <include-fragment fragment-id="myFragment" />
    <base />
</inbound>
[...]

Zie voor meer informatie over het werken met beleid: