Statuscode instellen

Het set-status beleid stelt de HTTP-statuscode in op de opgegeven waarde.

Notitie

Stel de elementen van het beleid en onderliggende elementen in in de volgorde die is opgegeven in de beleidsverklaring. Meer informatie over het instellen of bewerken van API Management beleid.

Beleidsverklaring

<set-status code="HTTP status code" reason="description"/>

Kenmerken

Kenmerk Beschrijving Vereist Standaard
code Geheel getal. De HTTP-statuscode die moet worden geretourneerd. Ja N.v.t.
reason Tekenreeks. Een beschrijving van de reden voor het retourneren van de statuscode. Ja N.v.t.

Gebruik

Voorbeeld

In dit voorbeeld ziet u hoe u een 401-antwoord retourneert als het autorisatietoken ongeldig is. Zie Using external services from the Azure API Management service (Externe services van de Azure API Management-service gebruiken) voor meer informatie.

<choose>
 <when condition="@((bool)((IResponse)context.Variables["tokenstate"]).Body.As<JObject>()["active"] == false)">
  <return-response response-variable-name="existing response variable">
   <set-status code="401" reason="Unauthorized" />
   <set-header name="WWW-Authenticate" exists-action="override">
    <value>Bearer error="invalid_token"</value>
   </set-header>
  </return-response>
 </when>
</choose>

Volgende stappen

Zie voor meer informatie over het werken met beleid: