Share via


Opschonen van eerdere installaties

Als u de gegevenscontroller in het verleden hebt geïnstalleerd en later de gegevenscontroller hebt verwijderd, zijn er mogelijk enkele objecten op clusterniveau die nog steeds moeten worden verwijderd.

In dit artikel wordt beschreven hoe u deze clusterniveauobjecten verwijdert.

Waarden vervangen in voorbeeldscript

Voor sommige taken moet u vervangen door {namespace} de waarde voor uw naamruimte. Vervang de naam van de naamruimte waarin de gegevenscontroller is geïmplementeerd {namespace}. Als u het niet zeker weet, haalt u de naam van het mutatingwebhookconfiguration gebruik kubectl get clusterrolebindingop.

Script uitvoeren om artefacten te verwijderen

Voer de volgende opdrachten uit om de objecten op clusterniveau van de gegevenscontroller te verwijderen:

Notitie

Niet al deze objecten bestaan in uw omgeving. De objecten in uw omgeving zijn afhankelijk van welke versie van de Arc-gegevenscontroller is geïnstalleerd

# Clean up azure arc data service artifacts

# Custom resource definitions (CRD)
kubectl delete crd datacontrollers.arcdata.microsoft.com
kubectl delete crd postgresqls.arcdata.microsoft.com
kubectl delete crd sqlmanagedinstances.sql.arcdata.microsoft.com
kubectl delete crd sqlmanagedinstancerestoretasks.tasks.sql.arcdata.microsoft.com
kubectl delete crd dags.sql.arcdata.microsoft.com
kubectl delete crd exporttasks.tasks.arcdata.microsoft.com
kubectl delete crd monitors.arcdata.microsoft.com
kubectl delete crd activedirectoryconnectors.arcdata.microsoft.com
kubectl delete crd failovergroups.sql.arcdata.microsoft.com
kubectl delete crd kafkas.arcdata.microsoft.com                        
kubectl delete crd postgresqlrestoretasks.tasks.postgresql.arcdata.microsoft.com        
kubectl delete crd sqlmanagedinstancemonitoringprofiles.arcdata.microsoft.com         
kubectl delete crd sqlmanagedinstancereprovisionreplicatasks.tasks.sql.arcdata.microsoft.com  
kubectl delete crd telemetrycollectors.arcdata.microsoft.com                  
kubectl delete crd telemetryrouters.arcdata.microsoft.com

# Substitute the name of the namespace the data controller was deployed in into {namespace}.

# Cluster roles and role bindings
kubectl delete clusterrole arcdataservices-extension
kubectl delete clusterrole arc:cr-arc-metricsdc-reader
kubectl delete clusterrole arc:cr-arc-dc-watch
kubectl delete clusterrole cr-arc-webhook-job
kubectl delete clusterrole {namespace}:cr-upgrade-worker
kubectl delete clusterrole {namespace}:cr-deployer
kubectl delete clusterrolebinding {namespace}:crb-arc-metricsdc-reader
kubectl delete clusterrolebinding {namespace}:crb-arc-dc-watch
kubectl delete clusterrolebinding crb-arc-webhook-job
kubectl delete clusterrolebinding {namespace}:crb-upgrade-worker
kubectl delete clusterrolebinding {namespace}:crb-deployer 

# Substitute the name of the namespace the data controller was deployed in into {namespace}. If unsure, get the name of the mutatingwebhookconfiguration using 'kubectl get clusterrolebinding'

# API services
# Up to May 2021 release
kubectl delete apiservice v1alpha1.arcdata.microsoft.com
kubectl delete apiservice v1alpha1.sql.arcdata.microsoft.com

# June 2021 release
kubectl delete apiservice v1beta1.arcdata.microsoft.com
kubectl delete apiservice v1beta1.sql.arcdata.microsoft.com

# GA/July 2021 release
kubectl delete apiservice v1.arcdata.microsoft.com
kubectl delete apiservice v1.sql.arcdata.microsoft.com

# Substitute the name of the namespace the data controller was deployed in into {namespace}. If unsure, get the name of the mutatingwebhookconfiguration using 'kubectl get mutatingwebhookconfiguration'
kubectl delete mutatingwebhookconfiguration arcdata.microsoft.com-webhook-{namespace}

Begin door een gegevenscontroller aan te maken

Hebt u al een gegevenscontroller aangemaakt? Een met SQL beheerd exemplaar maken dat is ingeschakeld door Azure Arc