AMSMediaAccountHealth

Status van mediaaccount. In deze tabel wordt de status van het Azure Media Services-account vastgelegd. Het kan worden gebruikt om de status van het account te controleren en problemen met beschadigde accounts vast te stellen.

Categorie├źn

  • Controleren
  • Azure-bronnen

Oplossingen

  • LogManagement

Resourcetypen

  • Media Services

Kolommen

Kolom Type Beschrijving
EventCode tekenreeks De gebeurteniscode.
EventMessage tekenreeks Het gebeurtenisstatusbericht.
Niveau tekenreeks Logboekniveau van bericht, bijvoorbeeld informatief.
Locatie tekenreeks Locatie van de service die het logboek verzendt.
OperationName tekenreeks De naam van de bewerking die de gebeurtenis heeft geactiveerd.
_Resourceid tekenreeks Een unieke id voor de resource waaraan de record is gekoppeld
SourceSystem tekenreeks
_SubscriptionId tekenreeks Een unieke id voor het abonnement waaraan de record is gekoppeld
TenantId tekenreeks
TimeGenerated datum/tijd Het tijdstempel (UTC) van wanneer de gebeurtenis is gegenereerd.
Type tekenreeks De naam van de tabel