Inzicht in volumequotum

Dit artikel bevat een overzicht van het volumequotum voor Azure NetApp Files. Het bevat ook verwijzingen naar details waarmee u de capaciteit van een volume- of capaciteitsgroep kunt bewaken en beheren.

Gedrag van volumequotum

  • De opslagcapaciteit van een Azure NetApp Files volume is beperkt tot de ingestelde grootte (quotum) van het volume.

  • Wanneer het volumeverbruik is bereikt, groeit het volume of de onderliggende capaciteitspool automatisch. In plaats daarvan ontvangt het volume een voorwaarde 'buiten de ruimte'. U kunt de grootte van de capaciteitsgroep of een volume echter naar behoefte wijzigen. U moet de capaciteit van een volume en de onderliggende capaciteitspool actief bewaken.

  • Afhankelijk van het capaciteitsgroeptype heeft de grootte (quotum) van een Azure NetApp Files volume invloed op de bandbreedteprestaties en de ingerichte capaciteit. Zie het type automatische QoS-pool voor meer informatie.

  • De capaciteit die wordt verbruikt door momentopnamen van volumes, telt mee naar de ingerichte ruimte in het volume.

  • Volumequotum is niet van toepassing op een replicatiebestemmingsvolume.

  • Zie Kostenmodel voor Azure NetApp Files over de berekening van het capaciteitsverbruik en overschrijding in capaciteitsverbruik.

Volgende stappen