Testcases voor parameterbestanden

In dit artikel worden de tests beschreven die worden uitgevoerd met de sjabloontest-toolkit voor parameterbestanden. Bijvoorbeeld een bestand met de naam azuredeploy.parameters.json. De voorbeelden zijn de testnamen en codevoorbeelden die de tests passeren of mislukken . Zie Testparameters voor meer informatie over het uitvoeren van tests of het uitvoeren van een specifieke test.

De toolkit bevat testcases voor Azure Resource Manager-sjablonen (ARM-sjablonen) en de hoofdsjabloonbestanden met de naam azuredeploy.json of maintemplate.json.

Geldige contentVersion gebruiken

Testnaam: DeploymentParameters moeten ContentVersion hebben

De contentVersion moet een tekenreeks in de notatie 1.0.0.0 bevatten en alleen getallen gebruiken.

Het volgende voorbeeld mislukt omdat het contentVersion ontbreekt.

{
 "$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2019-04-01/deploymentParameters.json#",
 "parameters": {
  "stgAcctName": {
   "value": "demostorage01"
  }
 }
}

Het volgende voorbeeld mislukt omdat contentVersion dit geen tekenreeks is.

{
 "$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2019-04-01/deploymentParameters.json#",
 "contentVersion": {},
 "parameters": {
  "stgAcctName": {
   "value": "demostorage01"
  }
 }
}

Het volgende voorbeeld wordt doorgegeven.

{
 "$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2019-04-01/deploymentParameters.json#",
 "contentVersion": "1.0.0.0",
 "parameters": {
  "stgAcctName": {
   "value": "demostorage01"
  }
 }
}

Bestand moet parameters bevatten

Testnaam: DeploymentParameters moeten parameters hebben

Een parameterbestand moet de parameters sectie bevatten.

Het volgende voorbeeld mislukt.

{
 "$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2019-04-01/deploymentParameters.json#",
 "contentVersion": "1.0.0.0",
}

Het volgende voorbeeld wordt doorgegeven.

{
 "$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2019-04-01/deploymentParameters.json#",
 "contentVersion": "1.0.0.0",
 "parameters": {
  "stgAcctName": {
   "value": "demostorage01"
  }
 }
}

Geldige schemaversie gebruiken

Testnaam: DeploymentParameters moeten een schema hebben

Het parameterbestand moet een geldige schemaversie bevatten.

Er zijn twee geldige schemaversies voor parameterbestanden:

 • https://schema.management.azure.com/schemas/2015-01-01/deploymentParameters.json#
 • https://schema.management.azure.com/schemas/2019-04-01/deploymentParameters.json#

Het volgende voorbeeld mislukt.

{
 "$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2021-01-01/deploymentParameters.json#",
 "contentVersion": "1.0.0.0",
 "parameters": {
  "stgAcctName": {
   "value": "demostorage01"
  }
 }
}

Het volgende voorbeeld wordt doorgegeven.

{
 "$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2019-04-01/deploymentParameters.json#",
 "contentVersion": "1.0.0.0",
 "parameters": {
  "stgAcctName": {
   "value": "demostorage01"
  }
 }
}

Parameters moeten waarden bevatten

Testnaam: DeploymentParameters moeten waarde hebben

Een parameter moet een value of een reference. Voor geheimen zoals een wachtwoord gebruikt een sleutelkluis een reference sleutelkluis in het parameterbestand. Zie Azure Key Vault gebruiken om tijdens de implementatie een veilige parameterwaarde door te geven.

Het volgende voorbeeld mislukt omdat stgAcctName er geen value.

{
 "$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2019-04-01/deploymentParameters.json#",
 "contentVersion": "1.0.0.0",
 "parameters": {
  "stgAcctName": {}
 }
}

Het volgende voorbeeld wordt doorgegeven.

{
 "$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2019-04-01/deploymentParameters.json#",
 "contentVersion": "1.0.0.0",
 "parameters": {
  "stgAcctName": {
   "value": "demostorage01"
  }
 }
}

Volgende stappen