Wat is een individuele database in Azure SQL Database?

Van toepassing op: Azure SQL database

Het resourcetype voor één database maakt een database in Azure SQL Database met een eigen set resources en wordt beheerd via een server. Met één database wordt elke database geïsoleerd met behulp van een toegewezen database-engine. Elk heeft een eigen servicelaag binnen het aankoopmodel op basis van DTU of op vCore gebaseerd aankoopmodel en een rekenkracht die de resources definieert die aan de database-engine zijn toegewezen.

Individuele database is een implementatiemodel voor Azure SQL Database. De andere zijn elastische pools.

Dynamische schaalbaarheid

U kunt uw eerste app bouwen op een kleine, individuele database tegen lage kosten in de serverloze rekenlaag of een kleine rekenkracht in de ingerichte rekenlaag. U kunt de reken- of servicelaag op elk gewenst moment handmatig of programmatisch wijzigen om te voldoen aan de behoeften van uw oplossing. U kunt het prestatieniveau aanpassen zonder uitvaltijd voor uw app of voor uw klanten. Dankzij dynamische schaalbaarheid kan uw database op een transparante manier snel reageren op veranderende resourcevereisten en betaalt u alleen voor de resources die u nodig hebt wanneer u ze nodig.

Individuele databases en elastische pools

Eén database kan worden verplaatst naar of uit een elastische pool voor het delen van resources. Voor veel bedrijven en toepassingen is het kunnen maken van enkele databases en het naar wens omhoog of omlaag schalen van de prestaties al voldoende, vooral als de gebruikspatronen redelijk voorspelbaar zijn. Bij onvoorspelbare gebruikspatronen kan het echter lastig zijn uw kosten en bedrijfsmodel effectief te beheren. Elastische pools zijn ontworpen om dit probleem te verhelpen. Het concept is eenvoudig. U wijst prestatieresources toe aan een pool in plaats van een afzonderlijke database en betaalt voor de collectieve prestatieresources van de pool in plaats van voor de prestaties van één database.

Bewaking en waarschuwingen

U gebruikt de ingebouwde hulpprogramma's voor prestatiebewaking en waarschuwingen, in combinatie met de prestatiebeoordelingen. Met behulp van deze tools kunt u snel beoordelen wat de impact is van het aanpassen van de schaal op basis van uw huidige prestatiebehoeften of de prestatiebehoeften van uw project. Daarnaast kan SQL Database metrische gegevens en resourcelogboeken verzenden die bewaking eenvoudiger maken.

Beschikbaarheid

Individuele databases en elastische pools bieden veel beschikbaarheidskenmerken. Zie Beschikbaarheidskenmerken voor meer informatie.

Transact-SQL-verschillen

De meeste Transact-SQL-functies die toepassingen gebruiken, worden volledig ondersteund in zowel Microsoft SQL Server als Azure SQL Database. De belangrijkste SQL-onderdelen, zoals gegevenstypen, operators, tekenreeksen, rekenkundige, logische functies en cursorfuncties, werken bijvoorbeeld identiek in SQL Server en SQL Database. Er zijn echter enkele T-SQL-verschillen in DDL-elementen (data-definition language) en DML (data manipulation language) die resulteren in T-SQL-instructies en query's die slechts gedeeltelijk worden ondersteund (die verderop in dit artikel worden besproken).

Daarnaast zijn er enkele functies en syntaxis die niet worden ondersteund omdat Azure SQL Database is ontworpen om functies te isoleren van afhankelijkheden van de master database en het besturingssysteem. Daarom zijn de meeste activiteiten op serverniveau niet geschikt voor SQL Database. T-SQL-instructies en -opties zijn niet beschikbaar als ze opties op serverniveau configureren, besturingssysteemonderdelen configureren of de configuratie van het bestandssysteem opgeven. Wanneer dergelijke mogelijkheden vereist zijn, is een geschikt alternatief vaak op een andere manier beschikbaar vanuit SQL Database of vanuit een andere Azure-functie of -service.

Zie Transact-SQL-verschillen oplossen tijdens migratie naar SQL Database voor meer informatie.

Beveiliging

SQL Database biedt een scala aan ingebouwde beveiligings- en nalevingsfuncties om uw toepassing te helpen voldoen aan verschillende beveiligings- en nalevingsvereisten.

Belangrijk

Azure SQL Database is gecertificeerd volgens een aantal nalevingsstandaarden. Raadpleeg het Vertrouwenscentrum van Microsoft Azure voor meer informatie. Hier vindt u de meest recente lijst met SQL Database-nalevingscertificeringen.

Volgende stappen