Delen via


Uw strategie voor naamgeving en taggen ontwikkelen voor Azure-resources

Organiseer uw cloudassets ter ondersteuning van de vereisten voor governance, operationeel beheer en boekhouding. Goed gedefinieerde labels voor naamgeving en metagegevens helpen u om snel resources te vinden en beheren. Deze conventies helpen ook om gebruikskosten voor de cloud terug te koppelen aan teams via boekingsmechanismen voor toerekenen.

Definieer zo snel mogelijk uw strategie voor naamgeving en taggen. Gebruik de volgende koppelingen om u te helpen bij het definiëren en implementeren van uw strategie:

Notitie

Elk bedrijf heeft zijn eigen organisatie- en beheervereisten. Met deze aanbevelingen kunt u een discussie starten met uw teams voor cloudimplementatie. Wanneer de discussie wordt voortgezet, gebruikt u de onderstaande hulpmiddelen om de beslissingen voor naamgeving en taggen te documenteren die u neemt bij het afstemmen van deze aanbevelingen op uw specifieke bedrijfsbehoeften.

Download het Azure Naming Tool om een naamgevingsverwijzing en naamgenerator voor organisaties te maken.

Doel van naamgeving en taggen

Het nauwkeurig weergeven en benoemen van uw resources is essentieel voor beveiligingsdoeleinden. Als u een beveiligingsincident ondervindt, is het essentieel om snel betrokken systemen te identificeren, welke functies die systemen ondersteunen en de mogelijke bedrijfsimpact. Beveiligingsservices zoals Microsoft Defender voor Cloud en Microsoft Sentinel-referentieresources en de bijbehorende logboek- en waarschuwingsgegevens op resourcenaam.

Azure definieert naamgevingsregels en -beperkingen voor Azure-resources. Deze richtlijnen bieden gedetailleerde aanbevelingen voor het ondersteunen van cloudimplementatie-inspanningen voor ondernemingen.

Het wijzigen van resourcenamen kan lastig zijn. Definieer een uitgebreide naamgevingsconventie voordat u begint met een grote cloudimplementatie.

Strategie voor naamgeving en taggen

Uw naam- en tagstrategie moet bedrijfs- en operationele details bevatten zoals namen en tags voor metagegevens van resourceonderdelen:

  • De bedrijfszijde van deze strategie zorgt ervoor dat resourcenamen en tags de organisatiegegevens bevatten die u nodig hebt om de teams te identificeren. Gebruik een resource samen met de zakelijke eigenaren die verantwoordelijk zijn voor resourcekosten.

  • De operationele kant zorgt ervoor dat namen en tags de benodigde informatie bevatten. IT-teams gebruiken deze informatie om de workload, toepassing, omgeving, kritiek en andere informatie te identificeren die nuttig is voor het beheren van resources.

Volgende stappen

Meer informatie over de overwegingen voor het definiëren van uw naamconventie van uw Azure-resources en -assets en het bekijken van voorbeeldnamen voor resources en assets in Azure.