De Azure Cloud Shell-editor gebruiken

Azure Cloud Shell bevat een geïntegreerde bestandseditor die is gebouwd op basis van de open-source Monaco Editor. De Cloud Shell-editor ondersteunt functies, zoals het markeren van talen, het opdrachtpalet en een bestandsverkenner.

Cloud Shell editor

De editor openen

Als u eenvoudig bestanden wilt maken en bewerken, start u de editor door code . uit te voeren in de Cloud Shell-terminal. Met deze actie wordt de editor geopend met uw actieve werkmapset in de terminal.

Als u een bestand rechtstreeks wilt openen voor snelle bewerking, voert u code <filename> uit om de editor te openen zonder de bestandsverkenner.

Selecteer het {} pictogram op de werkbalk om de editor te openen en de verkenner standaard naar de /home/<user> map te verplaatsen.

De editor sluiten

Als u de editor wilt sluiten, opent u het ... actievenster in de rechterbovenhoek van de editor en selecteert u Close editor.

Editor sluiten

Opdrachtenpalet

Als u het opdrachtenpalet wilt starten, gebruikt u de F1 toets wanneer de focus is ingesteld op de editor. U kunt het opdrachtenpalet ook openen via het actievenster.

Cmd-palet

Volgende stappen