Share via


Servicelagen van Azure Container Registry

Azure Container Registry is beschikbaar in meerdere servicelagen (ook wel SKU's genoemd). Deze lagen bieden voorspelbare prijzen en verschillende opties voor het afstemmen op de capaciteits- en gebruikspatronen van uw persoonlijke Docker-register in Azure.

Laag Beschrijving
Basic Een rendabel toegangspunt voor ontwikkelaars die meer willen leren over Azure Container Registry. Basisregisters hebben dezelfde programmatische mogelijkheden als Standard en Premium (zoals Integratie van Microsoft Entra-verificatie, het verwijderen van installatiekopieën en webhooks). De inbegrepen opslag- en afbeeldingsdoorvoer zijn echter het meest geschikt voor scenario's met een lager gebruik.
Standaard Standaardregisters bieden dezelfde mogelijkheden als Basic, met verhoogde inbegrepen opslag- en afbeeldingsdoorvoer. Standard-registers moeten voldoen aan de behoeften van de meeste productiescenario's.
Premium Premium-registers bieden de hoogste hoeveelheid inbegrepen opslag en gelijktijdige bewerkingen, waardoor scenario's met grote volumes mogelijk zijn. Naast een hogere doorvoer van installatiekopieën voegt Premium functies toe, zoals geo-replicatie voor het beheren van één register in meerdere regio's, inhoudsvertrouwen voor ondertekening van afbeeldingentags, private link met privé-eindpunten om de toegang tot het register te beperken.

De lagen Basic, Standard en Premium bieden allemaal dezelfde programmatische mogelijkheden. Ze profiteren ook allemaal van de opslag van installatiekopieën die volledig worden beheerd door Azure. Het kiezen van een laag op een hoger niveau biedt meer prestaties en schaal. Met meerdere servicelagen kunt u aan de slag met Basic en vervolgens converteren naar Standard en Premium naarmate uw registergebruik toeneemt.

Bijvoorbeeld:

 • Als u een Basic-laagregister aanschaft, bevat deze een opslag van 10 GB. De prijs die u hier betaalt, is $ 0,167 per dag. Prijzen worden berekend op basis van Amerikaanse dollars.
 • Als u een Basic-laagregister hebt en 25 GB opslagruimte gebruikt, betaalt u $ 0,003/dag*15 = $ 0,045 per dag voor de extra 15 GB.
 • De prijzen voor de Basic ACR met 25 GB-opslag zijn dus $ 0,167 + $ 0,045 = 0,212 USD per dag met andere gerelateerde kosten, zoals netwerken, builds, enzovoort, volgens de prijzen - Container Registry.

Functies en limieten voor servicelagen

In de volgende tabel worden de functies en registerlimieten van de servicelagen Basic, Standard en Premium beschreven.

Bron Basic Standard Premium
Inbegrepen opslag1 (GiB) 10 100 500
Limiet gegevensopslag (TiB) 40 40 40
Maximale grootte van de installatiekopielaag (GiB) 200 200 200
Maximale manifestgrootte (MiB) 4 4 4
ReadOps per minuut2, 3 1.000 3.000 10,000
WriteOps per minuut2, 4 100 500 2.000
Downloadbandbreedte2 (Mbps) 30 60 100
Uploadbandbreedte 2 (Mbps) 10 20 50
Webhooks 2 10 500
Geo-replicatie N.v.t. N.v.t. Ondersteund
Beschikbaarheidszones N.v.t. N.v.t. Ondersteund
Inhoud vertrouwen N.v.t. N.v.t. Ondersteund
Privékoppeling met privé-eindpunten N.v.t. N.v.t. Ondersteund
• Privé-eindpunten N.v.t. N.v.t. 200
Regels voor openbare IP-netwerken N.v.t. N.v.t. 100
VNet-toegang voor service-eindpunt N.v.t. N.v.t. Preview uitvoeren
• Regels voor virtuele netwerken N.v.t. N.v.t. 100
Door klant beheerde sleutels N.v.t. N.v.t. Ondersteund
Machtigingen voor opslagplaatsen Ondersteund Ondersteund Ondersteund
•Tokens 100 500 50,000
• Bereikkaarten 100 500 50,000
•Acties 500 500 500
• Opslagplaatsen per bereikkaart5 500 500 500
Anonieme pull-toegang N.v.t. Preview uitvoeren Preview uitvoeren

1 Opslag inbegrepen in het dagelijkse tarief voor elke laag. Er kan extra opslag worden gebruikt tot aan de registeropslaglimiet tegen een extra dagelijks tarief per GiB. Zie voor meer tariefinformatie Prijzen voor Azure Container Registry. Neem contact op met Azure-ondersteuning als u opslag nodig hebt buiten de registeropslaglimiet.

2ReadOps, WriteOps en bandbreedte zijn minimale schattingen. Azure Container Registry streeft ernaar de prestaties te verbeteren op basis van de gebruiksvereisten. Beide resources, ACR en het apparaat moeten zich in dezelfde regio bevinden om een snelle downloadsnelheid te bereiken.

3Een Docker-pull bestaat uit meerdere leesbewerkingen, afhankelijk van het aantal lagen in de installatiekopie, plus het ophalen van het manifest.

4Een Docker-push bestaat uit meerdere schrijfbewerkingen, afhankelijk van het aantal lagen dat moet worden gepusht. Een docker push omvat de ReadOps om een manifest voor een bestaande installatiekopie op te halen.

5 Afzonderlijke acties van , , , , metadata/readkomt metadata/write overeen met de limiet van opslagplaatsen per bereiktoewijzing. content/writecontent/readcontent/delete

Registerdoorvoer en beperking

Doorvoer

Bij het genereren van een hoge frequentie van registerbewerkingen gebruikt u de limieten van de servicelaag voor lees- en schrijfbewerkingen en bandbreedte als richtlijn voor de verwachte maximale doorvoer. Deze limieten zijn van invloed op gegevensvlakbewerkingen, waaronder het weergeven, verwijderen, pushen en ophalen van afbeeldingen en andere artefacten.

Als u een schatting wilt maken van de doorvoer van installatiekopieën die specifiek worden opgehaald en gepusht, moet u rekening houden met de registerlimieten en de volgende factoren:

 • Aantal en grootte van afbeeldingslagen
 • Lagen of basisinstallatiekopieën opnieuw gebruiken in verschillende installatiekopieën
 • aanvullende API-aanroepen die mogelijk vereist zijn voor elke pull- of pushbewerking

Zie de documentatie voor de Docker HTTP API V2 voor meer informatie.

Overweeg bij het evalueren of oplossen van problemen met registerdoorvoer ook de configuratie van uw clientomgeving:

 • uw Docker-daemonconfiguratie voor gelijktijdige bewerkingen
 • uw netwerkverbinding met het gegevenseindpunt van het register (of eindpunten, als uw register geo-gerepliceerd is).

Zie Problemen met de prestaties van het register oplossen als u problemen ondervindt met doorvoer naar uw register.

Opmerking

Voor het pushen van één installatiekopieën van 133 MB nginx:latest naar een Azure-containerregister zijn meerdere lees- en schrijfbewerkingen vereist voor de vijf lagen van de installatiekopieën:

 • Leesbewerkingen voor het lezen van het installatiekopieënmanifest, indien aanwezig in het register
 • Schrijfbewerkingen voor het schrijven van de configuratie-blob van de installatiekopieën
 • Schrijfbewerkingen voor het schrijven van het installatiekopieënmanifest

Beperking

U kunt te maken hebben met beperking van pull- of pushbewerkingen wanneer het register bepaalt hoeveel aanvragen de limieten overschrijden die zijn toegestaan voor de servicelaag van het register. Mogelijk ziet u een HTTP 429-fout die vergelijkbaar is met Too many requests.

Beperking kan tijdelijk optreden wanneer u in een zeer korte periode een burst van pull- of pushbewerkingen voor installatiekopieën genereert, zelfs wanneer de gemiddelde snelheid van lees- en schrijfbewerkingen binnen de registerlimieten valt. Mogelijk moet u logica voor opnieuw proberen implementeren met enige uitstel in uw code of de maximale frequentie van aanvragen in het register verminderen.

Registergebruik weergeven

Gebruik de opdracht az acr show-usage in de Azure CLI, Get-AzContainerRegistryUsage in Azure PowerShell of de List Usages REST API om een momentopname op te halen van het huidige verbruik van opslag en andere resources van uw register, vergeleken met de limieten voor de servicelaag van dat register. Opslaggebruik wordt ook weergegeven op de pagina Overzicht van het register in de portal.

Met gebruiksgegevens kunt u beslissingen nemen over het wijzigen van de servicelaag wanneer uw register een limiet nadert. Deze informatie helpt u ook bij het beheren van verbruik.

Notitie

Het opslaggebruik van het register mag alleen worden gebruikt als richtlijn en kan niet overeenkomen met recente registerbewerkingen. Bewaak de metrische opslaggegevens van het register voor actuele gegevens.

Afhankelijk van de servicelaag van uw register bevat de gebruiksgegevens enkele of alle volgende, samen met de limiet in die laag:

1In een geo-gerepliceerd register wordt het opslaggebruik weergegeven voor de thuisregio. Vermenigvuldig met het aantal replicaties voor de totale verbruikte opslagruimte.

Lagen wijzigen

U kunt de servicelaag van een register wijzigen met de Azure CLI of in Azure Portal. U kunt vrij schakelen tussen lagen zolang de laag waarnaar u overschakelt de vereiste maximale opslagcapaciteit heeft.

Er is geen downtime van het register of van invloed op registerbewerkingen wanneer u tussen servicelagen navigeert.

Azure-CLI

Als u wilt schakelen tussen servicelagen in de Azure CLI, gebruikt u de opdracht az acr update . Als u bijvoorbeeld wilt overschakelen naar Premium:

az acr update --name myContainerRegistry --sku Premium

Azure PowerShell

Als u wilt schakelen tussen servicelagen in Azure PowerShell, gebruikt u de cmdlet Update-AzContainerRegistry . Als u bijvoorbeeld wilt overschakelen naar Premium:

Update-AzContainerRegistry -ResourceGroupName myResourceGroup -Name myContainerRegistry -Sku Premium

Azure Portal

Selecteer Bijwerken in het containerregisteroverzicht in Azure Portal en selecteer vervolgens een nieuwe SKU in de vervolgkeuzelijst SKU.

Container registry-SKU bijwerken in Azure Portal

Prijzen

Zie Container Registry-prijzen voor prijsinformatie over elk van de Azure Container Registry-servicelagen.

Zie Prijsinformatie voor bandbreedte voor meer informatie over prijzen voor gegevensoverdracht.

Volgende stappen

Azure Container Registry-roadmap

Ga naar de ACR Roadmap op GitHub voor informatie over toekomstige functies in de service.

Azure Container Registry UserVoice

Verzend en stem op nieuwe functiesuggesties in ACR UserVoice.