Documentatie voor Azure Cosmos DB voor NoSQL

Azure Cosmos DB voor NoSQL-accounts bieden ondersteuning voor het uitvoeren van query's op items met behulp van de syntaxis Structured Query Language (SQL).