Een Azure Data Explorer-cluster en -database maken

Azure Data Explorer is een snelle, volledig beheerde service voor gegevensanalyses waarmee grote hoeveelheden gegevens van toepassingen, websites, IoT-apparaten en dergelijke in real-time kunnen worden geanalyseerd. Als u Azure Data Explorer wilt gebruiken, maakt u eerst een cluster. Daarna maakt u een of meer databases in het cluster. Vervolgens kunt u gegevens opnemen (laden) in een database en er query's op uitvoeren.

In dit artikel leert u hoe u een cluster en een database maakt met behulp van C#, Python, Go, de Azure CLI, PowerShell of een ARM-sjabloon (Azure Resource Manager). Zie Quickstart: Een Azure Data Explorer-cluster en -database maken voor meer informatie over het maken van een cluster en database met behulp van de Azure Portal.

Zie het gearchiveerde artikel voor codevoorbeelden op basis van eerdere SDK-versies.

Vereisten

Vereisten per methode voor het maken van clusters en databases:

Een Azure Data Explorer-cluster maken

In deze sectie wordt u begeleid bij het maken van een Azure Data Explorer-cluster. Kies het relevante tabblad voor de methode van uw voorkeur om het cluster te maken.

 1. Maak uw cluster met behulp van de volgende code:

  var tenantId = "xxxxxxxx-xxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxx"; //Directory (tenant) ID
  var clientId = "xxxxxxxx-xxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxx"; //Application ID
  var clientSecret = "PlaceholderClientSecret"; //Client Secret
  var subscriptionId = "xxxxxxxx-xxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxx";
  var credentials = new ClientSecretCredential(tenantId, clientId, clientSecret);
  var resourceManagementClient = new ArmClient(credentials, subscriptionId);
  var resourceGroupName = "testrg";
  var subscription = await resourceManagementClient.GetDefaultSubscriptionAsync();
  var resourceGroup = (await subscription.GetResourceGroupAsync(resourceGroupName)).Value;
  var clusters = resourceGroup.GetKustoClusters();  
  var clusterName = "mykustocluster";
  var skuName = KustoSkuName.StandardE8adsV5;
  var skuTier = KustoSkuTier.Standard;
  var capacity = 5;
  var clusterData = new KustoClusterData(
    location: AzureLocation.CentralUS,
    sku: new KustoSku(skuName, skuTier) { Capacity = capacity }
  );
  await clusters.CreateOrUpdateAsync(WaitUntil.Completed, clusterName, clusterData);
  
  Instelling Voorgestelde waarde Beschrijving van veld
  clusterName mykustocluster De gewenste naam van uw cluster.
  skuName Standard_E8ads_v5 De SKU die wordt gebruikt voor uw cluster.
  laag Standard De SKU-laag.
  capacity Nummer Het aantal exemplaren van het cluster.
  resourceGroupName testrg Naam van de resourcegroep waar het cluster wordt gemaakt.

  Notitie

  Een cluster maken is een langdurige bewerking, dus het wordt ten zeerste aanbevolen om CreateOrUpdateAsync te gebruiken in plaats van CreateOrUpdate.

 2. Voer de volgende opdracht uit om te controleren of het cluster is gemaakt:

  clusterData = (await clusters.GetAsync(clusterName)).Value.Data;
  
 3. Bevestig dat het cluster is gemaakt door te controleren of het resultaat bevat provisioningState als Succeeded.

Een Azure Data Explorer-database maken

In deze sectie maakt u een database in het cluster dat u in de vorige sectie hebt gemaakt.

 1. Maak uw database met behulp van de volgende code:

  var cluster = (await clusters.GetAsync(clusterName)).Value;
  var databases = cluster.GetKustoDatabases();
  var databaseName = "mykustodatabase";
  var softDeletePeriod = TimeSpan.FromDays(3650);
  var hotCachePeriod = TimeSpan.FromDays(3650);
  var databaseData = new KustoReadWriteDatabase
  {
    Location = clusterData.Location, SoftDeletePeriod = softDeletePeriod, HotCachePeriod = hotCachePeriod
  };
  await databases.CreateOrUpdateAsync(WaitUntil.Completed, databaseName, databaseData);
  

  Notitie

  Als u C#-versie 2.0.0 of lager gebruikt, gebruikt u Database in plaats van ReadWriteDatabase.

  Instelling Voorgestelde waarde Beschrijving van veld
  clusterName mykustocluster De naam van het cluster waar de database wordt gemaakt.
  databaseName mykustodatabase De naam van uw database.
  resourceGroupName testrg Naam van de resourcegroep waar het cluster wordt gemaakt.
  softDeletePeriod 3650:00:00:00 Hoe lang gegevens worden opgeslagen om query's erop te kunnen uitvoeren.
  hotCachePeriod 3650:00:00:00 Hoe lang gegevens worden opgeslagen in de cache.
 2. Voer de volgende opdracht uit om de database te bekijken die u hebt gemaakt:

  databaseData = (await databases.GetAsync(databaseName)).Value.Data as KustoReadWriteDatabase;
  

Volgende stap