Overzicht van REST API

In dit artikel wordt beschreven hoe u via HTTPS met uw cluster communiceert.

Ondersteunde acties

De beschikbare acties voor een eindpunt zijn afhankelijk van of het een engine-eindpunt of een eindpunt voor gegevensbeheer is. In het overzicht van Azure Portal cluster wordt het eindpunt van de engine geïdentificeerd als de cluster-URI en het eindpunt voor gegevensbeheer als de gegevensopname-URI.

Bewerking HTTP-woord URI-sjabloon Engine Gegevensbeheer Verificatie
Query’s uitvoeren GET of POST /v1/rest/query Ja Nee Ja
Query’s uitvoeren GET of POST /v2/rest/query Ja Nee Ja
Beheer POST /v1/rest/mgmt Ja Ja Ja
StreamIngest POST /v1/rest/ingest Ja Nee Ja
Gebruikersinterface GET / Ja Nee Nee
Gebruikersinterface GET /{dbname} Ja Nee Nee

Waarin Actie een groep gerelateerde activiteiten voorstelt

  • Met de actie Query wordt een query naar de service verzonden en worden de resultaten van de query teruggestuurd.
  • Met de actie Beheer wordt een beheeropdracht naar de service verzonden en worden de resultaten van de beheeropdracht geretourneerd.
  • De actie StreamIngest neemt gegevens op in een tabel.
  • De actie UI kan worden gebruikt om een desktopclient of webclient te starten. De actie wordt uitgevoerd via een HTTP Redirect-reactie, voor interactie met de service.