Documentatie voor Data Lake Analytics

Met Azure Data Lake Analytics kunt u op big data analysetaken uitvoeren die schaalbaar zijn naar grote gegevenssets.