case Expressie

Retourneert resN voor de eerste optN die gelijk is expr aan of def als er geen overeenkomsten zijn.

Retourneert resN voor de eerste condN die waar evalueert of def als er geen is gevonden.

Syntaxis

CASE expr {WHEN opt1 THEN res1} [...] [ELSE def] END
CASE {WHEN cond1 THEN res1} [...] [ELSE def] END

Argumenten

Retouren

Het resultaattype komt overeen met het minst algemene type en resNdef.

Als def u dit weglaat, is de standaardwaarde NULL. Voorwaarden worden op volgorde geƫvalueerd en alleen de resN of def die het resultaat oplevert, wordt uitgevoerd.

Voorbeelden

> SELECT CASE WHEN 1 > 0 THEN 1 WHEN 2 > 0 THEN 2.0 ELSE 1.2 END;
 1.0
> SELECT CASE WHEN 1 < 0 THEN 1 WHEN 2 > 0 THEN 2.0 ELSE 1.2 END;
 2.0
> SELECT CASE WHEN 1 < 0 THEN 1 WHEN 2 < 0 THEN 2.0 END;
 NULL
> SELECT CASE 3 WHEN 1 THEN 'A' WHEN 2 THEN 'B' WHEN 3 THEN 'C' END;
 C