Naslaginformatie over azure Digital Twins-querytaal: WHERE-component

Dit document bevat naslaginformatie over de WHERE-component voor de Azure Digital Twins-querytaal.

De WHERE-component is het laatste deel van een query. Het wordt gebruikt om de items te filteren die worden geretourneerd op basis van specifieke voorwaarden.

Deze component is optioneel tijdens het uitvoeren van query's.

Kernsyntaxis: WHERE

De WHERE-component wordt samen met een Booleaanse voorwaarde gebruikt om queryresultaten te filteren.

Een voorwaarde kan een functie zijn die resulteert in een Booleaans resultaat. U kunt ook uw eigen Booleaanse instructie maken met behulp van de eigenschappen van tweelingen en relaties (toegankelijk met .) met een vergelijking of operator van het type bevat.

Syntax

Met eigenschappen en operators:

--SELECT ...
--FROM ...
WHERE <twin-or-relationship-collection>.<property> <operator> <value-to-compare>

Met een functie:

--SELECT ...
--FROM ...
WHERE <function-with-Boolean-result>

Argumenten

Een voorwaarde die evalueert naar een Boolean waarde.

Voorbeelden

Hier volgt een voorbeeld van het gebruik van eigenschappen en operators. De volgende query geeft in de WHERE-component op om alleen de tweeling met een $dtId waarde van Room1 te retourneren.

SELECT *
FROM DIGITALTWINS T
WHERE T.$dtId = 'Room1'

Hier volgt een voorbeeld met behulp van een functie. De volgende query gebruikt de IS_OF_MODEL functie om op te geven in de WHERE-component om alleen de tweelingen te retourneren met een model van dtmi:sample:Room;1. Zie de naslaginformatie over de querytaal van Azure Digital Twins voor meer informatie over de IS_OF_MODEL functie: Functions.

SELECT *
FROM DIGITALTWINS
WHERE IS_OF_MODEL('dtmi:sample:Room;1')