Een HDInsight-cluster verwijderen met behulp van uw browser, PowerShell of de Azure CLI

De facturering voor het gebruik van HDInsight-clusters begint zodra er een cluster is gemaakt en stopt als een cluster wordt verwijderd. Facturering wordt pro rato per minuut berekend, dus u moet uw cluster altijd verwijderen wanneer het niet meer in gebruik is. In dit document leert u hoe u een cluster verwijdert met behulp van de Azure Portal, Azure PowerShell Az-module en de Azure CLI.

Belangrijk

Als u een HDInsight-cluster verwijdert, worden de Azure Storage-accounts of Data Lake Storage die aan het cluster zijn gekoppeld, niet verwijderd. U kunt gegevens die in deze services zijn opgeslagen, in de toekomst opnieuw gebruiken.

Azure Portal

  1. Meld u aan bij de Azure-portal.

  2. Navigeer in het menu links naar Alle services>Analytics>HDInsight-clusters en selecteer uw cluster.

  3. Selecteer in de standaardweergave het pictogram Verwijderen . Volg de prompt om uw cluster te verwijderen.

    Knop CLUSTER verwijderen in HDInsight

Azure PowerShell

Vervang door CLUSTERNAME de naam van uw HDInsight-cluster in de onderstaande code. Voer vanuit een PowerShell-prompt de volgende opdracht in om het cluster te verwijderen:

Remove-AzHDInsightCluster -ClusterName CLUSTERNAME

Azure CLI

Vervang door CLUSTERNAME de naam van uw HDInsight-cluster en RESOURCEGROUP door de naam van uw resourcegroep in de onderstaande code. Voer vanaf een opdrachtprompt het volgende in om het cluster te verwijderen:

az hdinsight delete --name CLUSTERNAME --resource-group RESOURCEGROUP