Documentatie voor Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL is een relationele database op basis van de MySQL-communityversie. U kunt enkele server of flexibele server gebruiken om een MySQL-database in Azure te hosten. Deze volledig beheerde Database as a Service kan bedrijfskritische workloads verwerken met voorspelbare prestaties en dynamische schaalbaarheid.