Documentatie voor Azure Database for MySQL - Flexibele server

Azure Database for MySQL - Flexible Server is een relationele databaseservice die wordt mogelijk gemaakt door de MySQL-communityversie. U kunt Azure Database for MySQL - Flexible Server gebruiken om een MySQL-database in Azure te hosten. Deze volledig beheerde Database as a Service kan bedrijfskritische workloads verwerken met voorspelbare prestaties en dynamische schaalbaarheid.