Documentatie voor Azure Quantum (preview)

Meer informatie over kwantumcomputing en op kwantum geïnspireerde optimalisatie met de Azure Quantum-service. Gebruik Python en Q#, een taal voor kwantumprogrammering, om kwantumprogramma's te maken en te verzenden in de Azure Portal, of stel uw eigen lokale ontwikkelomgeving in met de Quantum Development Kit (QDK) om kwantumprogramma's te schrijven.