Documentatie voor Azure Scheduler

Azure Scheduler is op 31 januari 2022 volledig buiten gebruik gesteld en wordt vervangen door Azure Logic Apps. Migreer uw Azure Scheduler-taken naar Azure Logic Apps.