Share via


Quickstart: Een serviceverbinding maken in Azure Functions met de Azure CLI

In deze quickstart ziet u hoe u Azure Functions verbindt met andere cloudresources met behulp van Azure CLI en Service Verbinding maken or. Service Verbinding maken or kunt u snel compute-services verbinden met cloudservices, terwijl u de verificatie- en netwerkinstellingen van uw verbinding beheert.

Als u geen Azure-abonnement hebt, kunt u een gratis Azure-account maken voordat u begint.

Vereisten

 • Voor deze quickstart is versie 2.30.0 of hoger van de Azure CLI vereist. Als u Azure Cloud Shell gebruikt, is de nieuwste versie al ge├»nstalleerd.
 • In deze quickstart wordt ervan uitgegaan dat u al een Azure-functie hebt. Als u er nog geen hebt, maakt u een Azure-functie.
 • In deze quickstart wordt ervan uitgegaan dat u al een Azure Storage-account hebt. Als u er nog geen hebt, maakt u een Azure Storage-account.

Eerste installatie

 1. Als u Service Verbinding maken or voor het eerst gebruikt, start u met de opdracht az provider register om de Service Verbinding maken or resourceprovider te registreren.

  az provider register -n Microsoft.ServiceLinker
  

  Tip

  U kunt controleren of de resourceprovider al is geregistreerd door de opdracht az provider show -n "Microsoft.ServiceLinker" --query registrationStateuit te voeren. Als de uitvoer isRegistered, is de service-Verbinding maken or al geregistreerd.

 2. Gebruik desgewenst de opdracht Az functionapp connection list-support-types om een lijst met ondersteunde doelservices voor functie-app op te halen.

  az functionapp connection list-support-types --output table
  

Een serviceverbinding maken

Belangrijk

Voor het gebruik van beheerde identiteit moet u beschikken over de machtiging voor azure AD-roltoewijzing. Als u niet over de machtiging beschikt, mislukt het maken van de verbinding. U kunt de eigenaar van uw abonnement om toestemming vragen of een toegangssleutel gebruiken om de verbinding te maken.

Gebruik de Azure CLI az functionapp connection command om een serviceverbinding met een Blob Storage te maken met een door het systeem toegewezen beheerde identiteit, met de volgende informatie:

 • Naam van resourcegroep bronresourceservice: de naam van de resourcegroep van de functie-app.
 • Naam van de functie-app: de naam van uw FunctioApp die verbinding maakt met de doelservice.
 • Naam van doelserviceresourcegroep: de naam van de resourcegroep van de Blob Storage.
 • Naam van opslagaccount: de accountnaam van uw Blob Storage.
az functionapp connection create storage-blob --system-identity

Notitie

Als u geen Blob Storage hebt, kunt u uitvoeren az functionapp connection create storage-blob --new --system-identity om een nieuwe in te richten en rechtstreeks verbinding te maken met uw functie-app.

Verbindingen weergeven

Gebruik de azure CLI az functionapp connection list command to list connections to list connections to your Function App, providing the following information:

 • Naam van resourcegroep bronresourceservice: de naam van de resourcegroep van de functie-app.
 • Naam van de functie-app: de naam van uw functie-app die verbinding maakt met de doelservice.
az functionapp connection list -g "<your-function-app-resource-group>" -n "<your-function-app-name>" --output table

Volgende stappen

Volg de onderstaande zelfstudies om uw eigen functietoepassing te bouwen met Service Verbinding maken or.