Quickstart: Herstel na noodgeval instellen naar een secundaire Azure-regio voor een Azure-VM

De service Azure Site Recovery draagt bij aan uw strategie voor zakelijke continuïteit en noodherstel (BCDR) door uw zakelijke apps online te houden tijdens geplande en ongeplande uitval. Site Recovery beheert en orkestreert noodherstel van on-premises machines en virtuele Azure-machines (VM), met inbegrip van replicatie, failover en herstel.

Azure Site Recovery heeft de optie Hoog verloop, zodat u herstel na noodgevallen kunt configureren voor Azure-VM's met een gegevensverloop tot 100 MB/s. Dit helpt u herstel na noodgevallen in te schakelen voor meer I/O-intensieve workloads. Meer informatie.

Deze quickstart beschrijft hoe u herstel na noodgevallen kunt instellen voor een Azure VM door het te repliceren naar een secundaire Azure-regio. In het algemeen worden de standaardinstellingen gebruikt voor replicatie. Meer informatie.

Vereisten

U hebt een Azure-abonnement en een VM nodig om deze zelfstudie te voltooien.

 • Als u geen Azure-account met een actief abonnement hebt, kunt u gratis een account maken.
 • Een virtuele machine met minimaal 1 GB RAM is aanbevolen. Lees meer over de manier waarop u een VM maakt.

Aanmelden bij Azure

Meld u aan bij de Azure-portal.

Replicatie inschakelen voor de Azure-VM

Met de volgende stappen schakelt u VM-replicatie naar een secundaire locatie in.

 1. Selecteer in het menu Start>Virtuele machines in het Azure-portal een VM om te repliceren.

 2. Selecteer in Bewerkingen de optie Herstel na noodgeval.

 3. Selecteer de doelregio in Basisbeginselen>Doelregio.

 4. Selecteer Controleren + Replicatie starten om de replicatie-instellingen te bekijken. Als u de standaardinstellingen wilt wijzigen, selecteert u Geavanceerde instellingen.

  Notitie

  Azure Site Recovery heeft een optie voor hoog verloop die u kunt kiezen om VM's met een hoge wijzigingssnelheid voor gegevens te beveiligen. Hiermee kunt u een Premium Block Blob-type opslagaccount gebruiken. Standaard is de optie Normaal verloop geselecteerd. Zie Azure VM Disaster Recovery - Ondersteuning voor hoog verloop voor meer informatie. Schermopname van Verloop voor VM.

 5. Als u de taak wilt starten waarmee VM-replicatie wordt ingeschakeld, selecteert u Replicatie starten.

  Schakel replicatie in.

Instellingen controleren

Nadat de replicatietaak is voltooid, kunt u de replicatiestatus controleren, de replicatie-instellingen wijzigen en de implementatie testen.

 1. Selecteer Virtuele machines in het menu van het Azure-portal, en selecteer de VM die u heeft gerepliceerd.

 2. Selecteer in Bewerkingen de optie Herstel na noodgeval.

 3. Als u de replicatiedetails wilt weer geven in het Overzicht, selecteer dan Essentials. Er wordt meer informatie weergegeven bij de toewijzing Integriteit en status, Failover-gereedheid en Infrastructuurweergave.

  Replicatiestatus.

Resources opschonen

Om de replicatie van de VM in de primaire regio stop te zetten, moet u replicatie uitschakelen:

 • De bronreplicatie-instellingen worden automatisch opgeschoond.
 • De Site Recovery-extensie die tijdens de replicatie op de virtuele machine is geïnstalleerd, wordt niet verwijderd.
 • Site Recovery-facturering voor de VM wordt stopgezet.

Voer de volgende stappen uit om replicatie uit te schakelen:

 1. Selecteer Virtuele machines in het menu van het Azure-portal, en selecteer de VM die u heeft gerepliceerd.

 2. Selecteer in Bewerkingen de optie Herstel na noodgeval.

 3. Selecteer in Overzichtde optie Replicatie uitschakelen.

 4. Om de Site Recovery-extensie te verwijderen, gaat u naar de Instellingen>Extensies van de VM.

  Schakel replicatie uit.

Volgende stappen

In deze snelstartgids hebt u één VM gerepliceerd naar een secundaire regio. Stelt vervolgens replicatie in voor meerdere Azure VM's.