Welkom bij Azure Stream Analytics

Azure Stream Analytics is een volledig beheerde stroomverwerkingsengine die is ontworpen voor het analyseren en verwerken van grote hoeveelheden streaminggegevens met latentie van sub milliseconden. Patronen en relaties kunnen worden geïdentificeerd in gegevens die afkomstig zijn van verschillende invoerbronnen, waaronder toepassingen, apparaten, sensoren, clickstreams en sociale mediafeeds. Deze patronen kunnen worden gebruikt als trigger voor acties of om werkstromen op te starten, bijvoorbeeld om waarschuwingen te maken, informatie door te sturen naar een rapportagetool of om getransformeerde gegevens op te slaan voor later. Stream Analytics is ook beschikbaar op de Azure IoT Edge-runtime, waardoor gegevens rechtstreeks op IoT-apparaten kunnen worden verwerkt.

De volgende scenario's zijn voorbeelden van wanneer u Azure Stream Analytics kunt gebruiken:

  • ETL-pijplijn streamen naar Azure Storage in Parquet-indeling
  • Gebeurtenisgestuurde toepassingen met Azure SQL Database en Azure Cosmos DB
  • Realtime telemetriestromen en logboeken van toepassingen en IoT-apparaten analyseren
  • Realtime dashboarding met Power BI
  • Anomaliedetectie om pieken, dips en trage positieve en negatieve veranderingen in sensorwaarden te detecteren
  • Georuimtelijke analyses voor fleetmanagement en zelfrijdende auto’s
  • Op afstand bewaken en predictief onderhoud van hoogwaardige middelen
  • Clickstream-analyse om het gedrag van de klant te bepalen

U kunt Azure Stream Analytics uitproberen met een gratis Azure-abonnement.

Pijplijn voor binnenkomende gegevens voor Stream Analytics

Belangrijkste mogelijkheden en voordelen

Gebruiksgemak

Met Azure Stream Analytics kunt u zo beginnen. Met slecht een paar klikken maakt u verbinding met meerdere bronnen en sinks om een end-to-endpijplijn te maken. Stream Analytics kan verbinding maken met Azure Event Hubs en Azure IoT Hub voor opname van streamgegevens, en met de Azure Blob-opslag voor opname van historische gegevens. Taakinvoer kan ook bestaan uit statische referentiegegevens van de Azure Blob-opslag of SQL-database die u met deze verwijzingsgegevens kunt samenvoegen om opzoekbewerkingen uit te voeren.

Stream Analytics kan taakuitvoer routeren naar veel opslagsystemen, zoals Azure Blob Storage, Azure SQL Database, Azure Data Lake Store en Azure Cosmos DB. U kunt ook batchanalyses uitvoeren op de uitvoer van streams met Azure Synapse Analytics of HDInsight, of u kunt de uitvoer naar een andere service verzenden, zoals Event Hubs voor verbruik of Power BI voor visualisatie in realtime.

Zie Uitvoer van Azure Stream Analytics begrijpen voor een volledige lijst met Stream Analytics-uitvoer.

Productiviteit van programmeurs

Azure Stream Analytics maakt gebruik van een SQL-querytaal die is uitgebreid met krachtige, tijdelijke beperkingen voor het analyseren van gegevens in beweging. U kunt ook taken maken met ontwikkelaarshulpprogramma's zoals Azure PowerShell, Azure CLI, Stream Analytics Visual Studio-hulpprogramma's, de Stream Analytics Visual Studio Code-extensie, of Azure Resource Manager-sjablonen. Met ontwikkelaarstalen kunt u offline transformatiequery's ontwikkelen en de CI/CD-pijplijn gebruiken om taken bij Azure in te dienen.

Met de Stream Analytics-querytaal kunt u CEP (Complex Event Processing) uitvoeren door een breed scala aan functies aan te bieden voor het analyseren van streaminggegevens. Deze querytaal ondersteunt eenvoudige gegevensbewerking, -samenvoeging en analysefuncties, georuimtelijke functies, patroonherkenning en anomaliedetectie. U kunt query's in de portal bewerken of uw ontwikkelhulpprogramma's gebruiken en ze testen met voorbeeldgegevens die uit een livestream worden opgehaald.

U kunt de mogelijkheden van de querytaal uitbreiden door extra functie te definiëren en aan te roepen. In Azure Machine Learning kunt u functieaanroepen definiëren om gebruik te kunnen maken van Azure Machine Learning-oplossingen en door gebruikers gedefinieerde JavaScript- of C#-functies (UDF’s) of door gebruikers gedefinieerde aggregaten te integreren voor het uitvoeren van complexe berekeningen als onderdeel van een Stream Analytics-query.

Volledig beheerd

Azure Stream Analytics is een volledig beheerde (PaaS) aanbieding in Azure. U hoeft geen hardware of infrastructuur in te richten, het besturingssysteem of de software bij te werken. Azure Stream Analytics beheert uw taak volledig, zodat u zicht kunt richten op uw bedrijfslogica en niet op de infrastructuur.

In de cloud of op de intelligente rand uitvoeren

Azure Stream Analytics kan in de cloud worden uitgevoerd voor grootschalige analysetaken, of op IoT Edge of Azure Stack worden uitgevoerd voor analyses met een zeer lage latentie. Azure Stream Analytics maakt gebruik van dezelfde tools en querytaal in zowel de cloud als op de intelligente Edge, zodat ontwikkelaars ware hybride architecturen kunnen bouwen voor het verwerken van streams.

Lage total cost of ownership

Als cloudservice is Stream Analytics kostenefficiënt. Er is geen sprake van opstartkosten; u betaalt slechts voor de streaming-eenheden die u verbruikt. Er is geen verplichting en het inrichten van clusters is niet nodig. U kunt de taak omhoog of omlaag schalen in functie van uw zakelijke behoeften.

Essentieel gereed

Azure Stream Analytics is beschikbaar in meerdere regio's over de hele wereld, en is ontworpen om uw essentiële workloads uit te voeren door ondersteuning te bieden voor de vereisten voor betrouwbaarheid, veiligheid en naleving.

Betrouwbaarheid

Azure Stream Analytics garandeert Exactly-once-verwerking van gebeurtenissen en At-least-once-levering van gebeurtenissen, zodat gebeurtenissen nooit verloren gaan. Exactly-once-verwerking is gegarandeerd met geselecteerde uitvoer, zoals beschreven in Garanties voor de levering van gebeurtenissen.

Azure Stream Analytics bevat ingebouwde herstelfuncties in geval de levering van een gebeurtenis mislukt. Stream Analytics biedt ook de ingebouwde mogelijkheid voor het gebruik van controlepunten om de status van uw taak bij te houden, en levert herhaalbare resultaten.

Als een beheerde service garandeert Stream Analytics een beschikbaarheid op minuutniveau van 99,9% voor de verwerking van gebeurtenissen.

Beveiliging

Wat betreft beveiliging, versleutelt Azure Stream Analytics alle inkomende en uitgaande communicatie en biedt ondersteuning voor TLS 1.2. Ingebouwde controlepunten zijn eveneens versleuteld. Stream Analytics slaat de binnenkomende gegevens niet op omdat alle verwerking in het geheugen gebeurt. Stream Analytics biedt ook ondersteuning voor Azure Virtual Networks (VNET) bij het uitvoeren van een taak in een Stream Analytics-cluster.

Naleving

Azure Stream Analytics volgt meerdere nalevingscertificeringen, zoals beschreven in het Overzicht van Azure-naleving.

Prestaties

Stream Analytics verwerkt miljoenen gebeurtenissen per seconde en kan resultaten met een ultralage latenties leveren. Hiermee kunt u uitschalen om u aan te passen aan uw workloads. Stream Analytics ondersteunt de hogere prestaties door gebruik te maken van partitionering, zodat complexe query's parallel en op meerdere streamingknooppunten kunnen worden uitgevoerd. Azure Stream Analytics is gebouwd op Trill, een krachtige in-memory engine voor streaminganalyse die is ontwikkeld in samenwerking met Microsoft Research.

Volgende stappen

U hebt nu een overzicht van Azure Stream Analytics. Hierna kunt u zich verder in de materie verdiepen en uw eerste Stream Analytics-taak maken: