Api-versiewijzigingslogboek voor implementatie van Microsoft. Management/managementGroups

In dit artikel worden de eigenschappen beschreven die zijn gewijzigd in elke API-versie voor Microsoft. Management/managementGroepen. Het heeft alleen betrekking op eigenschappen die beschikbaar zijn tijdens implementaties.

2021-04-01

Bijgewerkt:

2020-10-01

Bijgewerkt:

2020-05-01

Bijgewerkt:

2020-02-01

Bijgewerkt:

2019-11-01

Bijgewerkt:

2018-03-01-preview

Bijgewerkt:

2018-01-01-preview

Toegevoegd:

  • properties
  • properties.details
  • properties.details.parent
  • properties.details.parent.id
  • properties.displayName

Verwijderd:

  • displayName
  • parentId

2017-11-01-preview

Oudste versie die wordt bijgehouden in het wijzigingenlogboek