API-versiewijzigingslogboek voor implementatie van Microsoft.Relay/namespaces/wcfRelays/authorizationRules

In dit artikel worden de eigenschappen beschreven die zijn gewijzigd in elke API-versie voor Microsoft.Relay/namespaces/wcfRelays/authorizationRules. Het heeft alleen betrekking op eigenschappen die beschikbaar zijn tijdens implementaties.

2021-11-01

Bijgewerkt:

2017-04-01

Bijgewerkt:

  • properties.type - Toegevoegde waarden: 'Microsoft.Relay/namespaces/wcfRelays/authorizationRules' - Waarden verwijderd: 'Microsoft.Relay/namespaces/WcfRelays/authorizationRules'
  • properties.apiVersion - Toegevoegde waarden: '2017-04-01' - Verwijderde waarden: '2016-07-01'

2016-07-01

Oudste versie die wordt bijgehouden in het wijzigingenlogboek