API-versiewijzigingslogboek voor implementatie van Microsoft.Web/sites/config-backup

In dit artikel worden de eigenschappen beschreven die zijn gewijzigd in elke API-versie voor Microsoft.Web/sites/config-backup. Het heeft alleen betrekking op eigenschappen die beschikbaar zijn tijdens implementaties.

2022-03-01

Bijgewerkt:

2021-03-01

Bijgewerkt:

2021-02-01

Bijgewerkt:

2021-01-15

Bijgewerkt:

2021-01-01

Bijgewerkt:

2020-12-01

Bijgewerkt:

2020-10-01

Oudste versie die wordt bijgehouden in het wijzigingenlogboek