Delen via


Een virtuele machine automatisch afsluiten

In deze zelfstudie leert u hoe u virtuele machines (VM's) automatisch afsluit in Azure. Met de functie voor automatisch afsluiten voor Azure-VM's kunt u de kosten verlagen door de VM's buiten kantooruren af te sluiten wanneer ze niet nodig zijn en deze automatisch opnieuw te starten wanneer ze opnieuw nodig zijn.

Automatisch afsluiten configureren voor een virtuele machine

Meld u aan bij de Azure-portal.

  1. Navigeer in Azure Portal naar de virtuele machine waarvoor u automatisch afsluiten wilt configureren.
  2. Selecteer 'Automatisch afsluiten' op de detailpagina van de virtuele machine in de sectie Bewerkingen .
  3. Zet in het configuratiescherm 'Automatisch afsluiten' de schakelaar op Aan.
  4. Stel de tijd in waarop de virtuele machine moet worden afgesloten.
  5. Selecteer Opslaan om de configuratie voor automatisch afsluiten op te slaan.

Resources opschonen

Als u de virtuele machine niet meer nodig hebt, verwijdert u deze met de volgende stappen:

  1. Ga naar de overzichtspagina van de virtuele machine aan de linkerkant
  2. Selecteer 'Verwijderen' in de bovenste middelste optie.
  3. Volg de aanwijzingen om de virtuele machine te verwijderen.

Zie Een virtuele machine verwijderen voor meer informatie over het verwijderen van een virtuele machine.

Volgende stappen

Meer informatie over grootten en het wijzigen van de grootte van een VIRTUELE machine: