Uploaden van bestanden voltooien - Cloud Discovery-API

Notitie

Microsoft Defender voor Cloud Apps maakt nu deel uit van Microsoft 365 Defender, die signalen correleert vanuit de Microsoft Defender-suite en biedt detectie, onderzoek en krachtige reactiemogelijkheden op incidentniveau. Zie Microsoft Defender voor Cloud Apps in Microsoft 365 Defender voor meer informatie.

Nadat het uploaden van de bestandsinhoud is voltooid, meldt u ons om de verwerking van het bestand te starten.

HTTP-aanvraag

POST /api/v1/discovery/done_upload/

Body-parameters aanvragen

Parameter Omschrijving
uploadUrl De URL die is geretourneerd in de eerste aanroep die het uploaden van het bestand aanvraagt.
inputStreamName De naam van de gegevensbron waaruit gegevens binnenkomen (ga in de portal naar Instellingen> Automatische logboekupload) om de lijst met namen weer te geven.
uploadAsSnapshot Upload de gegevens als een momentopnamerapport in plaats van te uploaden naar een doorlopend rapport. Als deze parameter is ingesteld, wordt het rapport gemaakt met de naam die is opgegeven in inputStreamName.

voorbeeld

Aanvragen

Hier volgt een voorbeeld van de aanvraag.

curl -XPOST -H "Authorization:Token <your_token_key>" -H "Content-Type: application/json" "https://<tenant_id>.<tenant_region>.contoso.com/api/v1/discovery/done_upload/" -d {\"uploadUrl\":\"<initiate_file_upload_response_url>\",\"inputStreamName\":\"<inputStreamName>\"}

Als u problemen ondervindt, zijn we hier om u te helpen. Als u hulp of ondersteuning voor uw productprobleem wilt krijgen, opent u een ondersteuningsticket.