Delen via


Defender Antivirus inschakelen en bijwerken naar de nieuwste versie op Windows Server

Van toepassing op:

Als u Microsoft Defender Antivirus op uw Windows Server wilt gebruiken en deze eerder is uitgeschakeld of verwijderd, moet u mogelijk verdere stappen ondernemen om het opnieuw in te schakelen en ervoor te zorgen dat het volledig is bijgewerkt.

Voer de volgende stappen uit om Microsoft Defender Antivirus op Windows Server in te schakelen en bij te werken:

 1. Installeer de meest recente Servicing Stack Update (SSU).

 2. Installeer de meest recente cumulatieve update (LCU).

 3. Installeer Microsoft Defender Antivirus opnieuw of schakel het opnieuw in. Voor meer informatie over het opnieuw installeren of opnieuw inschakelen van Microsoft Defender Antivirus op Windows Server raadpleegt u Microsoft Defender Antivirus opnieuw inschakelen op Windows Server als deze is uitgeschakeld en Microsoft Defender Antivirus opnieuw inschakelen op Windows Server als deze is verwijderd.

 4. Start het systeem opnieuw op.

 5. Installeer de nieuwste versie van de platformupdate.

  Opmerking

  Als u Microsoft Defender Antivirus opnieuw inschakelt, wordt de platformupdate niet automatisch geïnstalleerd. U kunt de nieuwste platformversie downloaden en installeren met behulp van Windows Update. U kunt het updatepakket ook downloaden via de Microsoft Update-catalogus of via de Portal voor antimalware en cyberbeveiliging.

  Als u de installatie van de moderne, geïntegreerde oplossing op Windows Server 2016 voorbereidt, kunt u het Help-script van het installatieprogramma gebruiken om de platformupdate en de daaropvolgende installatie en onboarding te automatiseren. Dit script kan ook helpen bij het opnieuw inschakelen van Microsoft Defender Antivirus.

Microsoft Defender Antivirus opnieuw inschakelen op Windows Server als dit is uitgeschakeld

Controleer eerst of Microsoft Defender Antivirus niet is uitgeschakeld via groepsbeleid of register. Zie Problemen met Microsoft Defender Antivirus oplossen tijdens het migreren vanuit een oplossing van derden voor meer informatie.

Als Microsoft Defender Antivirusfuncties en installatiebestanden eerder zijn verwijderd uit Windows Server 2016, volgt u de richtlijnen in Een Windows-herstelbron configureren om de installatiebestanden van de functie te herstellen.

In Windows Server 2016 moet u in sommige gevallen mogelijk het hulpprogramma Malware Protection Command-Line gebruiken om Microsoft Defender Antivirus opnieuw in te schakelen.

Voer als lokale beheerder op de server de volgende stappen uit:

 1. Start een opdrachtprompt.
 2. Voer de volgende opdracht uit: %ProgramFiles%\Windows Defender\MpCmdRun.exe -wdenable.
 3. Start het apparaat opnieuw op.

Schakel Microsoft Defender Antivirus opnieuw in op Windows Server als deze is verwijderd

Als de Defender-functie is verwijderd of verwijderd, kunt u deze weer toevoegen.

Voer als lokale beheerder op de server de volgende stappen uit:

 1. Open Windows PowerShell.

 2. Voer de volgende opdrachten uit:

  # For Windows Server 2016
  Dism /Online /Enable-Feature /FeatureName:Windows-Defender-Features
  Dism /Online /Enable-Feature /FeatureName:Windows-Defender
  Dism /Online /Enable-Feature /FeatureName:Windows-Defender-Gui
  
  # For Windows Server 1803 and later, including Windows Server 2019 and 2022
  Dism /Online /Enable-Feature /FeatureName:Windows-Defender
  

  Wanneer de DISM-opdracht wordt gebruikt in een takenreeks met PowerShell, is het volgende pad naar cmd.exe vereist.

  C:\Windows\System32\cmd.exe /c Dism /Online /Enable-Feature /FeatureName:Windows-Defender-Features
  C:\Windows\System32\cmd.exe /c Dism /Online /Enable-Feature /FeatureName:Windows-Defender
  

  Opmerking

  U kunt ook Serverbeheer- of PowerShell-cmdlets gebruiken om de functie Microsoft Defender Antivirus te installeren.

 3. Start het systeem opnieuw op.

Performance Analyzer voor Microsoft Defender Antivirus

Tip

Wil je meer weten? Engage met de Microsoft Security-community in onze Tech Community: Microsoft Defender voor Eindpunt Tech Community.