Projecten maken

Wanneer u een nieuw project start, moet u een projectkaart maken met geïntegreerde projecttaken en projectplanningsregels, die uit twee lagen wordt gestructureerd.

De eerste laag bestaat uit projecttaken. U moet ten minste één projecttaak per project maken omdat alle boekingen naar een projecttaak verwijzen. Als uw project ten minste één projecttaak bevat, kunt u projectplanningregels instellen en verbruik voor het project boeken.

De tweede laag bestaat uit projectplanningregels, waarin gedetailleerd het verbruik wordt aangegeven van resources, artikelen en diverse grootboekkosten.

Dankzij de laagstructuur kunt u het project in kleinere taken onderverdelen en dus specifieke details gebruiken voor budgettering, offertes en registratie. Daarnaast krijgt u inzicht in hoe een project verloopt. Zo kunt u bijvoorbeeld bijhouden of u aan aangewezen mijlpalen voldoet of op koers zit wat de budgetverwachtingen betreft.

Tip

Kies de actie Nieuw project in het rolcentrum Projectmanager om een begeleide instelling te starten die u begeleidt bij de stappen voor het maken van een project met geïntegreerde taken en planningsregels. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u handmatig de stappen uitvoert. Voor een voorbeeld van hoe u een project handmatig kunt maken kijkt u naar Video: Hoe u een project maakt in Dynamics 365 Business Central.

Soms wijkt de partij die een service ontvangt, af van de partij die de rekening betaalt. Op de pagina Taken geeft u de klant die van het project profiteert op in de velden Verkopen aan en de te factureren partij in de velden Factureren aan. U kunt ook de volgende informatie verschaffen.

 • Waar het werk zal gebeuren door te selecteren uit een lijst met verzendadressen voor de klant.
 • Voeg informatie over externe referenties toe om de communicatie over het project te vereenvoudigen.
 • Overschrijf de standaard financiële voorwaarden van het project.

Een projectkaart maken

U maakt een projectkaart en maakt vervolgens projecttaakregels en projectplanningsregels hiervoor.

 1. Kies het Lampje dat de functie Vertel me opent. voer Projecten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
 2. Kies de actie Nieuw en vul indien nodig de velden in. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.
 3. Als u het project wilt opgeven met informatie over andere projecten, kiest u de actie Project kopiëren, vult u de benodigde velden in en kiest u de knop OK.

Notitie

Als u urenstaten in uw project gebruikt, moet u ook een verantwoordelijke aanwijzen. Deze persoon kan urenstaten goedkeuren voor de werknemertaken die aan het project zijn gekoppeld. Zie Urenstaten instellen voor meer informatie.

Markeer optioneel acties op het project als geblokkeerd met behulp van het veld Geblokkeerd. In de volgende tabel wordt het effect van opties op dit veld beschreven.

Optie Omschrijving
Leeg Alle acties zijn toegestaan.
Boeking U kunt wel met planningsregels werken, maar het project kan niet worden geboekt. Het boeken van projectgebruik of -omzet is niet mogelijk.
Alle Alle acties zijn geblokkeerd.

Taken maken voor een project

Een essentieel onderdeel bij het maken van een nieuw project is dat de verschillende taken worden opgegeven die bij het project horen. U geeft taken op door één regel per taak op te geven op het sneltabblad Taken op de pagina Projectkaart. Elk project moet minimaal één taak hebben.

 1. Kies het Lampje dat de functie Vertel me opent. voer Projecten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
 2. Open de projectkaart voor een relevant project.
 3. Vul op het sneltabblad Taken indien nodig de velden in op een nieuwe regel.
 4. Als u taken wilt laten inspringen en een hiërarchie wilt maken, kiest u de actie Taken en vervolgens de actie Projecttaken inspringen.
 5. Herhaal stap 3 en 4 voor alle taken die u voor de taak nodig hebt.
 6. Als u de projecttaken wilt opgeven met informatie over andere projecttaken, kiest u de actie Projecttaken kopiëren vanuit, vult u de benodigde velden in en kiest u de knop OK.

Planningsregels voor een project maken

U kunt de nieuwe projecttaken op projectplanningsregels verfijnen. Een planningsregel kan worden gebruikt voor het vastleggen van de gegevens die u voor een project wilt bijhouden. U kunt bijvoorbeeld de resources bijhouden die voor het project nodig zijn, of de items die nodig zijn. U heeft bijvoorbeeld een taak om een klant een project te laten goedkeuren. Die taak kan vervolgens worden gekoppeld aan planningsregels voor artikelen, zoals bijeenkomst met de klant en het toewijzen van een resource.

Een projectplanningsregel kan van de volgende soorten zijn.

Type Omschrijving
Budget Zorgt voor het geschatte gebruik en de geschatte kosten voor het project. Doorgaans wordt hier een tijd- en materialenproject voor gebruikt. Planningsregels van dit type kunnen niet worden gefactureerd.
Factureerbaar Levert de geschatte facturen aan de klant, doorgaans in een project met een vaste prijs.
Budget en factureerbaar Levert gebudgetteerd gebruik dat gelijk is aan wat u wilt factureren.

Notitie

Tijdens het invoeren van gegevens op projectplanningsregels worden de kostprijsgegevens automatisch ingevuld. De kosten, prijs en korting voor resources en artikelen worden gebaseerd op informatie uit de resource en het artikel.

 1. Kies het Lampje dat de functie Vertel me opent., voer Projecten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
 2. Open de betreffende projectkaart.
 3. Selecteer een projecttaak waarvoor Boeking de projecttaaksoort is, en kies vervolgens de actie Projectplanningsregels.
 4. Vul op de pagina Projectplanningsregels op een nieuwe regel de benodigde velden in.
 5. Herhaal stap 3 en 4 voor alle planningsregels die u voor de projecttaak nodig hebt.

Zie ook

Projectbeheer
Video: Hoe u een project maakt in Dynamics 365 Business Central
Financiën
Inkoop
Verkoop
Werken met Business Central

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central