Licentie voor Dynamics 365 Team Members

In veel organisaties moeten gebruikers vaak werken met gegevens of rapporten uit zakelijke systemen of eenvoudige taken uitvoeren, zoals het invullen van urenstaten of het bijwerken van HR-records, waarvoor ze niet alle gebruikersfuncties nodig hebben. De licentie voor Dynamics 365 Team Members is bedoeld voor deze gebruikers.

De licentie voor Dynamics 365 Team Members is een gebruikersabonnement op naam dat is ontworpen voor gebruikers van wie de taken niet noodzakelijkerwijs aan een functie zijn gekoppeld, maar die wel de basisfunctionaliteit van een bedrijfssysteem moeten gebruiken. Deze licentie geeft gebruikers beperkte toegang via specifieke scenario's die in de Team Member-functies zijn ingebouwd.

Voor apps voor klantbetrokkenheid in Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing en Dynamics 365 Project Service Automation), worden deze Team Member-functies geboden via een set toegewezen apps:

Het abonnement op Dynamics 365 Team Members biedt geen toegang tot aangepaste toepassingen en is niet bedoeld voor scenario's die worden beschreven in de licentiehandleiding voor Microsoft Dynamics 365.

Verschillende ervaringen

Gebruikers met een volledige licentie en gebruikers met een Team Member-licentie hebben verschillende ervaringen met gerelateerde mogelijkheden. Houd bijvoorbeeld rekening met het volgende scenario voor gebruikers van de Klantenservice-app, dat vergelijkbaar is met de ervaring van gebruikers van de Verkoophub en Hub voor projectresource.

Eén gebruiker heeft een hoger(e) Dynamics 365 Enterprise-licentie of Dynamics 365 Customer Engagement-abonnement en ziet de app Klantenservicehub naast de nieuwe app Teamlid van klantenservice.

Dynamics 365-apps.

Een andere gebruiker heeft alleen de licentie voor Dynamics 365 Team Members en ziet alleen de app Team Member voor Klantenservice.

Alleen Dynamics 365 Team Member-app.

Wanneer gebruikers hiermee toegang proberen te krijgen tot andere apps waarop ze geen recht hebben (Klantenservicehub of Verkoophub) via bladwijzers of andere gedeelde koppelingen, verschijnt een foutbericht met de melding dat ze geen licentie hebben voor toegang tot de app.

Beperkingen voor aanpassingen

Team Member-apps kunnen beter op maat worden gemaakt voor de bedrijfstak, de nomenclatuur en de unieke bedrijfsprocessen van uw organisatie, zoals andere modelgestuurde app op basis van Common Data Service. Deze aanpassingen moeten echter wel overeenkomen met de gebruiksrechten voor Dynamics 365 Team Members die in de licentiehandleiding worden beschreven. Bij het aanpassen van de app kunt u 15 extra entiteiten toevoegen. Deze extra entiteiten kunnen kernentiteiten van Common Data Service zijn of u kunt aangepaste entiteiten maken.

Veelgestelde vragen

Ik heb voor releasewave 1 van 2020 gekozen in het beheercentrum. Waarom kunnen gebruikers met de Team Member-licenties nog steeds mijn aangepaste apps en andere Dynamics 365-apps zien (zoals Verkoophub en Klantenservicehub)?

Tijdens vroege toegang en totdat de nieuwe functies verplicht worden, kunnen klanten de apps naast elkaar uitvoeren en hebben gebruikers met Team Member-licenties toegang tot alle apps. Als u de verplichting eerder wilt valideren, kunt u dit inschakelen op een organisatie- of exemplaarniveau. Dit is om bedrijfsonderbrekingen te voorkomen terwijl u de nieuwe Team Member-apps evalueert en aan de migratie werkt. Zo nodig kunt u deze verplichting voor uw organisatie-exemplaar selectief inschakelen door een aanvraag naar Microsoft Ondersteuning te sturen.

Worden door de verplichte Team Member-licentie bewerkingen als maken, bijwerken, verwijderen en andere bewerkingen beperkt die worden vermeld in de licentiehandleiding?

De licentieverplichting die is opgenomen in releasewave 1 van 2020 is gericht op het leveren van de Team Member-ervaring en het afstemmen van het gebruik met de Team Member-apps. Specifieke bevoegdheden, zoals het bijwerken van een account en het bewerken van een aanvraag in de app-module, vallen niet onder de licentieverplichting in deze versie.

In het artikel wordt aangegeven dat alle bestaande exemplaren voor klantorganisaties die door deze wijziging worden beïnvloed, automatisch een extra respijtperiode krijgen tot 31 januari 2021. Betekent dit dat er geen actie hoeft te worden ondernomen?

Met ingang van 1 april 2020 geldt voor alle bestaande organisatie-exemplaren van klanten waarop deze wijziging betrekking heeft, automatisch een uitzondering tot 31 januari 2021. Hierdoor wordt de bedrijfsonderbreking beperkt die wordt veroorzaakt door de licentieverplichting. Klanten wordt aangeraden deze extra respijtperiode te benutten om hun aanpassingen te migreren naar deze nieuwe Team Member-apps.

Kan ik deze nieuwe Team Member-apps aanpassen?

Ja, deze nieuwe Team Member-apps kunnen op dezelfde manier worden aangepast als alle andere Dynamics 365-apps of aangepaste apps. U kunt echter niet meer dan 15 extra entiteiten overbrengen, zoals vermeld in de licentiehandleiding. De vijftien extra entiteiten kunnen kernentiteiten van Common Data Service bevatten die geen deel uitmaken van de oorspronkelijke app-module, andere door Microsoft gepubliceerde entiteiten of aangepaste entiteiten. Bovendien wordt het afdwingen van de licentie toegepast tijdens het gebruik van een app en niet tijdens het maken of aanpassen van de app. Daarom zijn de rollen Beheerder, Aanpasser en Maker vrijgesteld van licenties, aangezien voor deze scenario's geen licentiebeperkingen gelden.

Hoe kan ik deze nieuwe Team Member-apps aanpassen?

Team Member-apps werken op dezelfde manier als bestaande app-modules. Meer informatie over het aanpassen van apps vindt u in de volgende artikelen:

Nadat ik heb gekozen voor releasewave 1 van april 2020, zie ik nog steeds niet de Team Member-app voor Verkoop, de Team Member-app voor Klantenservice of Hub voor projectresource. Hoe zorg ik dat deze apps worden weergegeven?

Zie de volgende artikelen:

  • Team Member-app voor Klantenservice: volg de stappen in dit document om de Team Member-app voor Klantenservice te installeren zodra releasewave 1 van 2020 is ingeschakeld.
  • Team Member-app voor Verkoop: als tijdens vroege toegang Verkoophub is geïnstalleerd in het organisatie-exemplaar, wordt de Team Member-app voor Verkoop automatisch geïnstalleerd wanneer releasewave 1 van 2020 is ingeschakeld. Als Verkoophub niet is geïnstalleerd in het organisatie-exemplaar, moet u Verkoophub installeren. Vervolgens wordt de app Team Member voor Verkoop automatisch geïnstalleerd. U kunt dit doen voor- of nadat u zich hebt aangemeld voor vroege toegang. We werken eraan om de Team Member-app voor Verkoop beschikbaar te maken in alle organisaties, onafhankelijk van de installatie van Verkoophub.
  • Hub voor projectresource: net zoals in het huidige proces wordt Hub voor projectresource geïnstalleerd als onderdeel van de installatie van de Project Service-oplossing, ongeacht of is gekozen voor releasewave 1 van 2020.

Hoe kunnen we conformiteit met de gebruiksrechten beoordelen als de toepassing of de beveiligingsrol niet alle beperkingen afdwingt?

U kunt ook het Team Member-conformiteitsrapport bekijken, dat u kunt downloaden in het Microsoft Power Platform-beheercentrum. Ga naar het gedeelte Common Data Service in de sectie Analyse en selecteer Downloaden om het rapport te openen. Gebruik de koppeling Filters wijzigen om het rapport op omgeving en datum te filteren. Dit rapport is alleen bedoeld als algemene leidraad en biedt een dagelijks overzicht van entiteiten en bewerkingen die als niet-conform worden beschouwd op basis van Team Member-gebruiksrechten.

Kunnen gebruikers van Team Member-apps toegang krijgen tot aangepaste, modelgestuurde toepassingen in de organisatie?

Als de verplichting is toegepast voor uw omgeving (organisatie-exemplaar), kunnen gebruikers met de Team Member-licentie alleen toegang krijgen tot Team Member-apps.

Kunnen de beveiligingsrollen worden aangepast en gewijzigd door klanten om extra bevoegdheden toe te voegen of te verwijderen?

Ja, de beveiligingsrollen kunnen worden aangepast omdat deze rollen (Team Member voor Verkoop, Team Member voor Klantenservice en Hub voor projectresource) vergelijkbaar zijn met andere beveiligingsrollen in het platform en beschikbaar zijn voor een eenvoudige configuratie. Het wordt echter aangeraden om ervoor te zorgen dat uw wijzigingen in de beveiliging in overeenstemming zijn met de gebruiksrechten voor de Team Member-licentie, zoals beschreven in de licentiehandleiding.

Wat gebeurt er als een gebruiker met een Team Member-licentie een bladwijzer heeft ingesteld naar de URL voor Klantenservicehub, Verkoophub of andere apps? Heeft deze gebruiker geen toegang meer tot de app met de bladwijzer als de licentieverplichting ingaat?

Gebruikers met de Team Member-licentie zien de volgende fout als ze proberen toegang te krijgen tot een app die geen deel uitmaakt van hun gebruiksrecht:

"Ongeldige licentie: voor deze app is een licentie vereist en u beschikt niet over de geschikte licentie voor toegang tot deze app. Neem contact op met de beheerder om de gewenste licentie te verkrijgen, conform de opgegeven details."

Kunnen gebruikers met Enterprise- of Professional-licenties toegang krijgen tot de Team Member-apps?

Ja, Team Member-apps zijn toegankelijk voor alle gebruikers met een Dynamics 365-licentie.

Kan ik entiteiten lezen die niet bij de Team Member-apps worden geleverd wanneer de gebruiksrechten aangeven dat Team Member-apps alle Dynamics 365-gegevens mogen lezen?

Ja, Team Member-apps kunnen worden aangepast om een entiteit toe te voegen voor alleen-lezen doeleinden. Het lezen van Dynamics 365-gegevens wordt niet beperkt door deze licentieverplichting. Naast de vijftien entiteiten die rechtstreeks aan elke Team Member-app kunnen worden toegevoegd, kunnen aanvullende entiteiten worden geopend via subrasters, dashboards en zoekopdrachten.

Ik gebruik nog steeds de klassieke webclientinterface. Is deze verplichting op mij van toepassing?

Deze licentieverplichting heeft geen invloed op gebruikers die gebruikmaken van de oude (klassieke) webclientinterface. Houd er echter rekening mee dat alle klanten naar Unified Interface worden gemigreerd, zoals wordt beschreven in deze blogpost.

Als u nog niet bent overgestapt op Unified Interface, moet u uw abonnementen voor de Team Member-apps opnemen in de overstap. Raadpleeg de onderstaande bronnen voor richtlijnen:

Mijn gebruikers moeten toegang tot een aangepaste app kunnen krijgen. Welke licentie kan ik het beste aan deze gebruikers toewijzen?

Voor toegang tot aangepaste apps moet aan gebruikers een Power Apps-licentie per app of per gebruiker worden toegewezen. Als de gebruiker toegang nodig heeft tot één of twee apps, kunt u de licentie per app overwegen. Anders heeft de gebruiker de licentie per gebruiker nodig voor onbeperkte toegang tot aangepaste apps op het platform. Zie Power Apps-startpagina en Prijsoverzicht Dynamics 365 voor meer informatie.

Mijn gebruikers moeten toegang krijgen tot Dynamics 365-gegevens en deze kunnen bijwerken, naast de vermelde gebruiksrechten voor Team Member-licenties in de licentiehandleiding. Welke licentie kan het beste aan deze gebruikers worden toegewezen?

Voor gebruikers die toegang moeten hebben tot Dynamics 365-apps kunt u in het beheercentrum het rapport Niet-conform gebruik door gebruikers met Team Member-licentie lezen. Op basis van dit rapport, dat u kunt downloaden in de sectie Analyse voor Common Data Service, kunt u gebruikspatronen bepalen die aangeven welke apps, entiteiten en bewerkingen worden uitgevoerd door deze gebruikers, zodat u kunt bepalen welke licentie van Dynamics 365 nodig is voor deze gebruikers. Als u bijvoorbeeld veel wijzigingen ziet in de entiteit Aanvraag (buiten de selfservicescenario's), moet u overwegen om een Dynamics 365 Customer Service Enterprise-licentie toe te wijzen aan gebruikers van de betreffende app. Zie de licentiehandleiding voor Dynamics 365 voor gedetailleerde informatie over licenties voor verschillende scenario's.