Delen via


Depositostrook (formulier)

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik op Contant- en bankbeheer > Algemeen > Depositostroken.

– of –

Klik op Contant- en bankbeheer > Algemeen > Bankrekeningen. Selecteer een bankrekening. Klik in het actievenster op het tabblad Betalingen beheren en klik op Depositostroken.

Met dit formulier kunt u depositostroken weergeven en beheren voor betalingen die zijn bijgeschreven op uw bankrekeningen. Een depositostrook is een document waarmee u cheques, creditcardbonnen en contanten kunt storten op een bankrekening.

Taken waarvoor dit formulier wordt gebruikt

Een depositostrook maken

Depositostrookbetaling annuleren

Door het formulier navigeren

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Aa589944.collapse_all(nl-nl,AX.60).gifTabbladen

Tabblad

Omschrijving

Overzicht (tabblad)

Een lijst met depositostroken weergeven.

  • Als u dit formulier opent vanuit de gebiedspagina Contant- en bankbeheer, worden alle depositostroken weergegeven, ingedeeld op bankrekening.

  • Als u dit formulier opent vanuit de lijstpagina Bankrekeningen, kunt u alleen de depositostroken weergeven voor de bankrekening die u hebt geselecteerd op de lijstpagina Bankrekeningen.

Tabblad Algemeen

Extra informatie over de geselecteerde depositostrook weergeven.

Aa589944.collapse_all(nl-nl,AX.60).gifKnoppen

Knop

Omschrijving

Betaling annuleren

De betaling van de geselecteerde depositostroken op de bankrekeningen annuleren.

Boekstuk

De details van de grootboektransacties weergeven die zijn gekoppeld aan de geselecteerde depositostrook.

Transacties

De transacties van de bankrekening op de geselecteerde depositostrook weergeven

Facturen

De facturen weergeven die zijn betaald met de geselecteerde depositostrook.

Aa589944.collapse_all(nl-nl,AX.60).gifVelden

Veld

Omschrijving

Bankrekening

De bankrekening die voor deze transactie is gebruikt

Depositostrook

Het nummer van de depositostrook dat is gegenereerd bij deze betaling

Datum

De boekingsdatum van de depositotransactie

Boekstuk

Het nummer van het boekstuk waarop de betaling is geboekt

Valuta

De valutacode van de bankrekening waarop de storting is gedaan

Bedrag in transactievaluta

Het bedrag van de storting in de valuta van de bankrekening

Bedrag

Het gestorte bedrag in de valuta voor de boekhouding

Registratievaluta

De valutacode waarmee de betaling oorspronkelijk is geregistreerd

Registratiebedrag

Het betalingsbedrag in de registratievaluta

Redencode

De redencode die is geselecteerd bij het annuleren van de betaling, indien van toepassing Zie Betaling annuleren (formulier) (depositostroken) voor meer informatie.

Opmerking reden

De omschrijving van de reden die is ingevoerd bij het annuleren van de betaling, indien van toepassing Zie Betaling annuleren (formulier) (depositostroken) voor meer informatie.

Betalingsmethode

De methode waarmee de betaling is gedaan, bijvoorbeeld een cheque

Betalingsverwijzing

De verwijzing met betrekking tot de betaling

Klantrekening

De rekening van de klant die de betaling heeft gedaan

Banktransactietype

Het banktransactietype waarmee de transactie is gemarkeerd

Omschrijving

De tekst die is geselecteerd of ingevoerd voor de depositotransactie

Geannuleerd

Als dit selectievakje is ingeschakeld, is de betaling geannuleerd.

Annuleren in behandeling

Als dit selectievakje is ingeschakeld, is een annulering voor de betaling ingevoerd die moet worden gecontroleerd in het journaal Annulering van depositostrookbetalingen.

Notitie

Deze status wordt alleen gebruikt als het selectievakje Controleproces voor annuleringen van bankdepositostroken gebruiken is ingeschakeld in het formulier Bankparameters.

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).