Delen via


Depositostrookrapport (BankDepositSlip)

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Het rapport Depositostrook geeft de depositostroken weer die zijn gegenereerd.

De gegevens filteren in dit rapport

Wanneer u dit rapport genereert, worden de volgende standaardparameters weergegeven. U kunt deze parameters gebruiken om de gegevens te filteren die in het rapport worden weergegeven. Zie De gegevens op een rapport filteren voor meer informatie.

Veld

Omschrijving

Banktransacties

De informatie die in deze veldengroep wordt weergegeven, is afhankelijk van de selecties die u bij het samenstellen van de query hebt opgegeven.

Werken met rapporten

In de volgende onderwerpen wordt beschreven hoe u een rapport kunt afdrukken en hoe u de gegevens in een rapport kunt filteren en sorteren.

Details van dit rapport

In de volgende tabel wordt uitgelegd waar u het rapport in de Application Object Tree (AOT) kunt vinden en hoe naar het rapport op de Microsoft Dynamics AX-client kunt navigeren.

Detail

Omschrijving

Naam van het rapport in de AOT

BankDepositSlip

Locatie van het rapport in de AOT

SSRS Reports\Reports\BankDepositSlip

Menuopdracht het rapport

BankDepositSlip

Naar het rapport navigeren

Klik op Contant- en bankbeheer > Rapporten > Extern > Depositostrook.

Waar de gegevens in dit rapport vandaan komen

De gegevens in dit rapport zijn afkomstig van de volgende bronnen:

  • BankAccountTable-tabel

  • BankAccountTrans-tabel

  • BankDeposit-tabel

Als u een ontwikkelaar bent, kunt u aan de hand van de volgende procedure meer informatie krijgen over waar de gegevens in een rapport vandaan komen.

  1. Open de AOT.

  2. Zoek het rapport in het knooppunt SSRS Reports\Reports.

  3. Klik met de rechtermuisknop op het rapport en klik op Add-ins > Kruisverwijzing > Gebruikt (directe weergave).

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).