Delen via


Borgstelling (formulier)

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

U kunt het formulier Borgstelling in Leveranciers, Klanten, Projectbeheer en boekhouding of Contant- en bankbeheer openen. U kunt een borgstelling aanvragen of een actieaanvraag maken die moet worden ondernomen voor een borgstelling in Leveranciers, Klanten of Projectbeheer en boekhouding. Voor het goedkeuren van een aanvraag moet u het formulier Borgstelling in de module Contant- en bankbeheer gebruiken.

Gebruik de eerste sectie in dit onderwerp om aanvragen voor borgstellingen te maken. Gebruik de tweede sectie in dit onderwerp om inzicht te krijgen in het formulier Borgstelling in de module Contant- en bankbeheer.

Notitie

U kunt het formulier Borgstelling alleen openen vanuit een document zoals een verkooporder of een inkooporder als voor het Type bankdocument de optie Borgstelling is geselecteerd.

Taken waarvoor dit formulier wordt gebruikt

Een borgstellingsaanvraag maken voor een verkoopofferte

Een borgstellingsaanvraag maken voor een verkooporder

Een borgstellingsaanvraag maken voor een inkooporder

Een borgstellingsaanvraag maken voor een nieuw project

Een borgstellingsaanvraag maken voor een projectofferte

De borgstelling aanvragen en uitgeven

Een borgstelling liquideren, verlengen of annuleren

Het bedrag van de borgstelling verhogen of verlagen

Formulier Borgstelling in Verkoop en marketing, Inkoop en sourcing en Projectbeheer en boekhouding

Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Verkooporders > Alle verkooporders. Dubbelklik op een verkooporderregel om het formulier Details verkooporder te openen. Ga naar het actievenster en klik op het tabblad Beheren in de groep Bankdocument op Borgstelling.

– of –

Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Verkoopoffertes > Alle offertes. Dubbelklik op een verkoopofferteregel om het formulier Details verkoopoffertes te openen. Ga naar het actievenster en klik op het tabblad Offerte in de groep Bankdocument op Borgstelling.

– of –

Klik op Inkoop en sourcing > Algemeen > Inkooporders > Alle inkooporders. Selecteer een inkooporderregel en klik in het actievenster op het tabblad Beheren in de groep Bankdocument op Borgstelling.

–of–

Klik op Projectbeheer en boekhouding > Algemeen > Offertes > Projectoffertes. Dubbelklik op een projectofferteregel om het formulier Projectoffertegegevens te openen. Ga naar het actievenster en klik op het tabblad Offerte in de groep Bankdocument op Borgstelling.

– of –

Klik op Projectbeheer en boekhouding > Algemeen > Projecten > Alle projecten. Dubbelklik op een projectregel om het formulier Projectgegevens te openen. Klik in het actievenster op het tabblad Project op Borgstelling.

Gebruik dit formulier om een borgstelling aan te vragen of een actie aan te vragen in verband met een borgstelling met de formulieren Verkooporder, Inkooporder, Projectofferte, Projecten en Verkoopofferte.

Hh227662.collapse_all(nl-nl,AX.60).gifDoor het formulier navigeren

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Hh227662.collapse_all(nl-nl,AX.60).gifTabbladen

Tabblad

Omschrijving

Algemeen

Specifieke informatie invoeren en weergeven over de borgstelling.

Acties

Actiegegevens invoeren en weergeven over de borgstelling.

Hh227662.collapse_all(nl-nl,AX.60).gifKnoppen

Knop

Omschrijving

Bewerken

De borgstellingsrecord bewerken of wijzigen.

Aanvraag

Het dialoogvenster Borgstellingsaanvraag maken openen om de aanvraag voor de borgstelling te maken.

Geven aan begunstigde

Het dialoogvenster Borgstelling aan begunstigde geven? openen om een aanvraag te maken voor het verzenden van de borgstelling aan de begunstigde.

Waarde verhogen

Het dialoogvenster De waarde van de borgstelling verhogen openen om een aanvraag te maken voor het verhogen van de geldwaarde van de borgstelling.

Waarde verlagen

Het dialoogvenster De waarde van borgstelling verlagen openen om een aanvraag te maken voor het verlagen van de geldwaarde van de borgstelling.

Uitbreiden

Het dialoogvenster Vervaldatum van borgstelling verlengen openen om een aanvraag te maken voor het verlengen van de borgstelling.

Annuleren

Het dialoogvenster Borgstelling annuleren openen om een aanvraag te maken voor het annuleren van de borgstelling.

Liquideren

Het dialoogvenster Borgstelling vereffenen openen om een aanvraag te maken voor het uitbetalen van de borgstelling.

Hh227662.collapse_all(nl-nl,AX.60).gifVelden

Veld

Omschrijving

Nummer

Het nummer van de borgstelling.

Banknummer

Het nummer van de borgstelling dat door de bank is toegewezen.

Oorsprong

Het document van waaruit de borgstelling is geactiveerd. Het veld wordt bijgewerkt met een van de volgende opties:

  • Verkoopofferte - De borgstelling is geactiveerd vanuit een verkoopofferte.

  • Verkooporder - De borgstelling is geactiveerd vanuit een verkooporder.

  • Projectofferte - De borgstelling is geactiveerd vanuit een projectofferte.

  • Project – De borgstelling is geactiveerd vanuit een project.

  • Inkooporder – De borgstelling is geactiveerd vanuit een inkooporder.

Nummer van oorsprongdocument

Het brondocumentnummer van de borgstelling.

Aanvrager

De klant of leverancier die de borgstelling aanvraagt.

Type aanvrager

Het rekeningtype van de aanvrager.

Status

De huidige status van de borgstelling. De weergegeven status kan Aangevraagd, Ingediend bij bank, Ontvangen van bank, Gegeven aan begunstigde, Geannuleerd of Geliquideerd bevatten.

Faciliteitsstatus

De faciliteitsstatus van de borgstelling. De faciliteitsstatus kan Aangevraagd, Open of Afgesloten bevatten.

Vervaldatum

De datum waarna de borgstelling ongeldig is.

Type

Het doeltype van de borgstelling. Het doeltype van de borgstelling kan opties bevatten als Biedingsgarantie, Uitvoeringsgarantie, Vooruitbetalingsgarantie, Inhoudingsgarantie en Borgstelling.

Waarde

De huidige waarde van de borgstelling.

Valuta

De valuta die wordt gebruikt bij het factureren van de borgstellingstransactie.

Annuleringsreden

De annuleringsreden voor een borgstelling zoals aangegeven in de aanvraag.

Verwijderen

Een selectievakje dat aangeeft of de actieaanvraag voor verwijdering is gemarkeerd.

Transactienummer

Het transactienummer van de aangevraagde borgstellingstransactie.

Aanvraag

De aangevraagde actie voor de borgstelling.

Aanvraagdatum

De aanvraagdatum van de borgstellingstransactie.

Uitvoering

De uitgevoerde actie voor de borgstellingsaanvraag.

Uitvoeringsdatum

De datum van de uitgevoerde actie voor de borgstellingsaanvraag.

Formulier Borgstelling in Contant- en bankbeheer

Klik op Contant- en bankbeheer > Algemeen > Garantiebrieven.

Gebruik het formulier Borgstelling onder Bank om een aanvraag goed te keuren en actie te ondernemen voor de borgstelling.

Hh227662.collapse_all(nl-nl,AX.60).gifDoor het formulier navigeren

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Hh227662.collapse_all(nl-nl,AX.60).gifTabbladen

Tabblad

Omschrijving

Algemeen

Specifieke informatie invoeren en weergeven over de borgstelling.

Acties

Actiegegevens invoeren en weergeven over de borgstelling.

Hh227662.collapse_all(nl-nl,AX.60).gifKnoppen

Knop

Omschrijving

Indienen bij bank

Het dialoogvenster Borgstelling indienen bij bank openen om de borgstellingsaanvraag bij de bank in te dienen.

Ontvangen van bank

Het dialoogvenster Borgstelling van bank ontvangen openen om de borgstelling van de bank te ontvangen.

Geven aan begunstigde

Het dialoogvenster Borgstelling aan begunstigde geven? openen om een aanvraag goed te keuren voor het verzenden van de borgstelling aan de begunstigde.

Waarde verhogen

Het dialoogvenster De waarde van de borgstelling verhogen openen om een aanvraag goed te keuren voor het verhogen van de geldwaarde van de borgstelling.

Waarde verlagen

Het dialoogvenster De waarde van borgstelling verlagen openen om een aanvraag goed te keuren voor het verlagen van de geldwaarde van de borgstelling.

Uitbreiden

Het dialoogvenster Vervaldatum van borgstelling verlengen openen om een aanvraag goed te keuren voor het verlengen van de borgstelling.

Annuleren

Het dialoogvenster Borgstelling annuleren openen om een aanvraag goed te keuren voor het annuleren van de borgstelling.

Liquideren

Het dialoogvenster Borgstelling vereffenen openen om een aanvraag goed te keuren voor het uitbetalen van de borgstelling.

Hh227662.collapse_all(nl-nl,AX.60).gifLinkerdeelvenster

Veld

Omschrijving

Nummer

Het nummer van de borgstelling in de nummerreeks.

Banknummer

Het nummer van de borgstelling dat door de bank is toegewezen.

Waarde

De geldwaarde van de borgstelling.

Status

De huidige status van de borgstelling.

Hh227662.collapse_all(nl-nl,AX.60).gifRechterdeelvenster

Veld

Omschrijving

Nummer

Het nummer van de borgstelling.

Banknummer

Het nummer van de borgstelling dat door de bank is toegewezen.

Oorsprong

Het document van waaruit de borgstelling is geactiveerd. Het veld wordt bijgewerkt met een van de volgende opties:

  • Verkoopofferte - De borgstelling is geactiveerd vanuit een verkoopofferte.

  • Verkooporder - De borgstelling is geactiveerd vanuit een verkooporder.

  • Projectofferte - De borgstelling is geactiveerd vanuit een projectofferte.

  • Project – De borgstelling is geactiveerd vanuit een project.

  • Inkooporder – De borgstelling is geactiveerd vanuit een inkooporder.

Nummer van oorsprongdocument

Het brondocumentnummer van de borgstelling.

Aanvrager

De klant of leverancier die de borgstelling aanvraagt.

Type aanvrager

Het rekeningtype van de aanvrager.

Status

De huidige status van de borgstelling. De weergegeven status kan Aangevraagd, Ingediend bij bank, Ontvangen van bank, Gegeven aan begunstigde, Geannuleerd of Geliquideerd bevatten.

Faciliteitsstatus

De faciliteitsstatus van de borgstelling. De faciliteitsstatus kan Aangevraagd, Open of Afgesloten bevatten.

Vervaldatum

De datum waarna de borgstelling ongeldig is.

Type

Het doeltype van de borgstelling. Het doeltype van de borgstelling kan opties bevatten als Biedingsgarantie, Uitvoeringsgarantie, Vooruitbetalingsgarantie, Inhoudingsgarantie en Borgstelling.

Waarde

De huidige waarde van de borgstelling.

Valuta

De valuta die wordt gebruikt bij het factureren van de borgstellingstransactie.

Annuleringsreden

De annuleringsreden voor een borgstelling zoals aangegeven in de aanvraag.

Overeenkomstnummer

Het faciliteitsovereenkomstnummer voor de borgstellingstransactie.

Type faciliteit

Het type bankfaciliteit dat is gerelateerd aan de bankfaciliteitsovereenkomst voor de borgstellingstransactie.

Bankrekening

Het bankrekeningnummer waarvoor de borgstelling is geopend.

Marge

Het totale margebedrag op de borgstelling.

Onkosten

Het onkostenbedrag of de diverse toeslagkosten die zijn gemaakt voor de borgstellingstransactie.

Laatste actie

De laatste actie die op de geselecteerde borgstelling is uitgevoerd.

Verwijderen

Een selectievakje dat aangeeft of de actieaanvraag voor verwijdering is gemarkeerd.

Transactienummer

Het transactienummer van de aangevraagde borgstellingstransactie.

Aanvraag

De aangevraagde actie voor de borgstelling.

Aanvraagdatum

De aanvraagdatum van de borgstellingstransactie.

Uitvoering

De uitgevoerde actie voor de borgstellingsaanvraag.

Uitvoeringsdatum

De datum van de uitgevoerde actie voor de borgstellingsaanvraag.

Batchnummer journaal

Het journaalnummer van het journaal dat is gebruikt voor de borgstellingstransactie.

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).