Documentatie voor beheerde identiteiten voor Azure-resources

Meer informatie over het gebruik van beheerde identiteiten in Microsoft Entra ID.

Over beheerde identiteiten

Overzicht

Beheerde identiteiten configureren in virtuele Azure-machines

Instructies

Een beheerde identiteit toegang geven tot een andere Azure-resource

Instructies