Delen via


Kan geen Exchange-licentie toevoegen in Microsoft Entra Connect voor Microsoft 365

Origineel KB-nummer: 4052036

Symptomen

U ontvangt een foutbericht wanneer u een Exchange-licentie probeert toe te voegen in Microsoft Entra ID voor Microsoft 365.

Oplossing

Er zijn twee Windows Azure Active Directory-modules voor het beheren van Microsoft Entra ID via PowerShell. Beide worden momenteel ondersteund.

Opmerking

Azure AD- en MSOnline PowerShell-modules zijn afgeschaft vanaf 30 maart 2024. Lees de afschaffingsupdate voor meer informatie. Na deze datum is ondersteuning voor deze modules beperkt tot hulp bij migratie naar Microsoft Graph PowerShell SDK en beveiligingspatches. De afgeschafte modules blijven functioneren tot en met 30 maart 2025.

U wordt aangeraden te migreren naar Microsoft Graph PowerShell om te communiceren met Microsoft Entra ID (voorheen Azure AD). Raadpleeg de veelgestelde vragen over migratie voor veelgestelde vragen over migratie. Opmerking: Versies 1.0.x van MSOnline kunnen na 30 juni 2024 worden onderbroken.

Dit probleem kan zich onder verschillende omstandigheden voordoen.