Delen via


TooManyBadItemsPermanentException tijdens migratie in Microsoft 365

Origineel KB-nummer: 4023340

Symptomen

Tijdens een migratie in Microsoft 365 hebt u het volgende foutbericht ontvangen:

TooManyBadItemsPermanentException

Opmerking

De informatie in dit artikel kan ook van toepassing zijn op de fout 'TooManyMissingItemsPermanentException', omdat het aantal ontbrekende items wordt geteld in de limiet voor ongeldige items (maar deze niet wordt verhoogd).

Oorzaak

Dit probleem treedt op als het aantal ongeldige items groter is dan de ingestelde limiet. De migratie kan pas doorgaan als de limiet is verhoogd of ingesteld op onbeperkt.

Oplossing

Voer de volgende stappen uit om dit probleem op te lossen:

 1. Exporteer de verplaatsingsaanvraag en importeer deze vervolgens om deze te analyseren in PowerShell.

  $stats= Get-MailboxStatistics <SMTP address> -IncludeMoveReport
  $report = $stats.MoveHistory[0].Report
  $report.BadItems
  
 2. Werk de baditemlimit waarde bij, die de standaardwaarde 0 heeft. Gebruik een grotere waarde of stel deze in op onbeperkt. (Dit is afhankelijk van het aantal dat in de vorige stap is bepaald.)

  Get-Moverequest <identity> | Set-Moverequest –baditemlimit <input value>
  Resume-Moverequest <identity>