Delen via


Fout 'HCW is voltooid, maar kan de OAuth niet uitvoeren' bij het uitvoeren van hybride configuratie

Origineel KB-nummer: 3089172

Symptomen

Wanneer u de wizard Hybride configuratie uitvoert, ontvangt u het volgende waarschuwingsbericht:

De HCW is voltooid, maar kan het OAuth-gedeelte van uw hybride configuratie niet uitvoeren. Als u functies nodig hebt die afhankelijk zijn van OAuth https://technet.microsoft.com/library/dn497703(v=exchg.150).aspx, kunt u proberen de HCW opnieuw uit te voeren of OAuth handmatig te configureren met behulp van deze handmatige stappen https://technet.microsoft.com/library/dn594521(v=exchg.150).aspx.

Oorzaak

Er is een probleem opgetreden waardoor OAuth-verificatie niet kan worden geconfigureerd. Het probleem kan een tijdelijke of permanente uitzondering zijn.

Oplossing

Voer een van de volgende handelingen uit als u beschikt over de functies die OAuth biedt:

Meer hulp nodig? Ga naar Microsoft Community of de Exchange TechNet-forums.