Delen via


(U kunt het domein niet gebruiken omdat het geen geaccepteerd domein is voor uw organisatie) wanneer u de cmdlet Add-RecipientPermission uitvoert

Probleem

Scenario 1

Wanneer u de Add-RecipientPermission cmdlet probeert uit te voeren in Exchange Online, ontvangt u het volgende foutbericht:

U kunt het domein niet gebruiken omdat het geen geaccepteerd domein is voor uw organisatie.
CategoryInfo : NotSpecified: (:) [Add-RecipientPermission], NotAcceptedDomainException

Scenario 2

Wanneer u de New-MoveRequest cmdlet in Exchange Online probeert uit te voeren om een postvak van on-premises naar Exchange Online te verplaatsen, ontvangt u het volgende foutbericht:

U kunt het domein niet gebruiken omdat het geen geaccepteerd domein is voor uw organisatie.
CategoryInfo : NotSpecified: (:) [New-MoveRequest], NotAcceptedDomainException

Scenario 3

Wanneer u een migratie maakt met behulp van New-MigrationBatch de opdracht of vanuit Exchange Online Exchange Beheer Center, om een postvak te verplaatsen van on-premises naar Exchange Online, mislukt de migratie na een tijdje. En u ziet de volgende uitvoer op de ErrorSummary wanneer u uitvoert:

Get-MigrationUserStatistics User1@contoso.com | fl

U kunt het domein niet gebruiken omdat het geen geaccepteerd domein is voor uw organisatie.

Oorzaak

Het proxyadres van de geadresseerde gebruikt een domein dat niet is geconfigureerd als een geaccepteerd domein in de organisatie.

Oplossing

Voer een van de volgende handelingen uit:

Meer informatie

Meer hulp nodig? Ga naar Microsoft Community.