Delen via


U kunt geen nieuw bericht maken vanuit Outlook Web App in Microsoft 365

Origineel KB-nummer: 2949841

Symptomen

Wanneer u de knop Nieuw selecteert om een nieuw bericht te maken in Microsoft Outlook Web App (OWA) in Microsoft 365, wordt er geen berichtvenster weergegeven. U kunt echter reageren op de bestaande e-mailberichten in OWA en kunt ook een nieuw berichtvenster openen vanuit de Outlook-client.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als de handtekening speciale tekens bevat.

U ziet bijvoorbeeld het backslash-teken (\) aan het einde van het adresbereik in het volgende handtekeninglogboek:

<span style=\"font-family:\'Arial\',\'sans-serif\'; font-size:8.5pt\"\>4567 Main St Buffalo, NY 98052\<\/span\>
<span style=\"font-family:\'MS Gothic\'; font-size:8.5pt\"\>\<\/span\>

Oplossing

Voer de volgende stappen uit om dit probleem op te lossen:

  • Verwijder uw handtekening en open vervolgens het nieuwe e-mailberichtvenster.
  • Houd uw handtekening eenvoudig. Gebruik geen speciale tekens.

Meer hulp nodig? Ga naar Microsoft Community.