Delen via


Export-ModernPublicFolderStatistics.ps1 script mislukt en retourneert een 'ToBytes'-fout

Symptomen

Nadat u de november 2022 Microsoft Exchange Server beveiligingsupdates (SU's) of latere SU's hebt geïnstalleerd, probeert u Export-ModernPublicFolderStatistics.ps1uit te voeren, maar het script mislukt en retourneert het volgende foutbericht:

Het aanroepen van de methode is mislukt omdat [System.String] geen methode bevat met de naam 'ToBytes'.

Tijdelijke oplossing

Om dit probleem te omzeilen, gebruikt u een van de volgende methodes.

Tijdelijke oplossing 1

 1. Open Export-ModernPublicFolderStatistics.ps1 in een teksteditor.

 2. Zoek en vervang alle exemplaren van ToBytes() door ToString().Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","").

 3. Sla de gewijzigde inhoud op in een nieuw bestand, zoals Export-ModernPublicFolderStatistics-Temp.ps1.

 4. Voer Export-ModernPublicFolderStatistics-Temp.ps1uit .

Tijdelijke oplossing 2

 1. Open een PowerShell-sessie met verhoogde bevoegdheid.

 2. Laad de PowerShell-cmdlets voor Exchange Management door de volgende opdracht uit te voeren:

  Add-PSSnapin *Exchange*
  
 3. Voer Export-ModernPublicFolderStatistics.ps1uit .

Status

Microsoft onderzoekt dit probleem en werkt dit artikel bij zodra er meer informatie beschikbaar komt.