Delen via


LitigationHoldEnabled eigendom verschilt tussen on-premises en Exchange Online

Symptomen

U bevindt zich in een hybride Microsoft Exchange-implementatieomgeving. Nadat u een on-premises postvak hebt toegevoegd aan Exchange Online en u juridische bewaring hebt ingeschakeld, ziet u dat de LitigationHoldEnabled waarde voor een postvak niet overeenkomt tussen de cloud en on-premises locaties.

U voert bijvoorbeeld de volgende opdrachten uit om de status van het postvak van juridische bewaring in Exchange Online en Exchange Server te controleren.

Voorbeeld 1: De bewaring van juridische procedures is ingeschakeld voor het postvak van gebruiker A in Exchange Online.

Get-Mailbox UserA | FL *LitigationHoldEnabled*

LitigationHoldEnabled : Waar

Voorbeeld 2: De bewaring van juridische procedures is uitgeschakeld voor het externe postvak voor gebruiker A.

Get-RemoteMailbox UserA | FL *LitigationHoldEnabled*

LitigationHoldEnabled : False

Oorzaak

Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product. Wanneer het postvak wordt verplaatst van Exchange Server naar Exchange Online, wordt het kenmerk niet teruggeschreven van de msExchUserHoldPolicies cloud naar on-premises tijdens de synchronisatie. Dit is waar, tenzij de waarde van het msExchUserHoldPolicies kenmerk in de bron niet Null is.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over kenmerken die zijn geschreven van on-premises naar Microsoft 365 en van Microsoft Entra ID naar on-premises Microsoft Entra Connect Sync: kenmerken gesynchroniseerd met Microsoft Entra ID.