Enquêtereacties parseren voor rapportage en analyse

Belangrijk

Een deel van de functionaliteit die in dit releaseplan wordt beschreven, is nog niet uitgebracht. Leveringstijdlijnen kunnen veranderen en de verwachte functionaliteit wordt mogelijk niet uitgebracht (zie Microsoft-beleid). Meer informatie: Nieuwe en geplande functies

Geactiveerd voor Openbare preview Algemene beschikbaarheid
Gebruikers via beheerders, makers of analisten jan. 2024 maart 2024

Zakelijke waarde

Met periodieke planningstaken kunnen organisaties het resourcegebruik optimaliseren en de meest actuele informatie toepassen. Om het rendement te maximaliseren is het echter cruciaal om de cyclus van het definiëren en evalueren van taken continu te verbeteren. Organisaties kunnen hiervoor alle taakuitvoeringen analyseren op basis van meerdere parameters, de huidige prestaties beoordelen en hun aanpak periodiek verfijnen. Door een analytische benadering van taakuitvoering toe te passen kunnen organisaties waardevolle inzichten uit hun processen halen en gebieden aanwijzen die verbetering behoeven. Dit streven naar efficiëntieverbeteringen levert superieure resultaten op.

Functiedetails

De huidige opslag van enquêtereacties in JSON-indeling zorgt voor beperkingen in het gebruik van deze waardevolle informatie bij analyses en leidt ertoe dat retailers geen tools met weinig code kunnen gebruiken voor analyse. De nieuwe functie probeert dit probleem aan te pakken door de reacties te parseren, ze te scheiden in individuele vraagantwoorden en ze op te slaan in genormaliseerde tabellen. Deze aanpak biedt eenvoudig toegang tot gegevens en stelt retailers in staat om onafhankelijk hun analyses te maken, waardoor ze beter in staat zijn om zinvolle inzichten uit de enquêtegegevens te halen.