Overzicht van de pijler voor kostenoptimalisatie

De pijler voor kostenoptimalisatie van Well-Architected for Industry begeleidt u bij het optimaliseren van kosten terwijl u nog steeds voldoet aan zakelijke en technische vereisten. Dit gebied richt zich op het op een kostenefficiënte manier ontwerpen, bouwen en exploiteren van oplossingen.

De pijler voor kostenoptimalisatie omvat de volgende belangrijke gebieden:

 1. Kosteneffectieve resources: selecteer en gebruik de meest kosteneffectieve resources om aan de workloadvereisten te voldoen. Omvat de volgende acties:

  • Gebruik services met het juiste prijsmodel.
  • Selecteer de juiste exemplaartypen.
  • Gebruik waar nodig gereserveerde exemplaren of spaarplannen.
 2. Aanbod afstemmen op vraag: stem de geleverde resources af op de daadwerkelijke vraag voor de workload. Omvat de volgende acties:

  • Gebruik automatisch schalen om resources dynamisch aan te passen op basis van de vraag.
  • Implementeer op gebruik gebaseerde prijsmodellen.
  • Gebruik spot-exemplaren of spot-VM's om te profiteren van lagere prijzen indien beschikbaar.
 3. Resourcegebruik optimaliseren: odentificeer en verhelp inefficiënties in het gebruik van resources. Omvat de volgende acties:

  • Gebruik hulpprogramma's voor prestatiebewaking en -analyse om inactieve of onderbenutte resources te identificeren.
  • Implementeer technieken voor resourceoptimalisatie, zoals right-sizing of serverloze architecturen.
  • Gebruik automatisering om de operationele efficiëntie te verbeteren.
 4. Kosten beheren in de loop van de tijd: controleer en optimaliseer continu de kosten in de loop van de tijd. Omvat de volgende acties:

  • Stel kostenbegrotingen vast en bewaak deze.
  • Gebruik kostentoewijzing en tagging om kostenplaatsen te identificeren en kosten te optimaliseren.
  • Gebruik tools en services voor kostenoptimalisatie die worden aangeboden door cloudproviders of externe leveranciers.

De volgende tabel vat de verantwoordelijkheidsverdeling van de pijler voor kostenoptimalisatie voor elk servicetype:

Type service Verantwoordelijkheid van Microsoft Verantwoordelijkheid van klant Sommige onderdelen worden gebruikt in Microsoft Cloud-industrieoplossingen
On-premises N.v.t. Verantwoordelijk voor de hele stack. On-premises gegevensgateway
IaaS Optimaliseer de kosten van de onderliggende infrastructuur, inclusief de fysieke servers, opslag en netwerkonderdelen. Optimaliseer de kosten van hun toepassingen en workloads die bovenop de infrastructuur worden uitgevoerd. Omvat taken zoals het kiezen van de juiste exemplaargrootte, het bewaken van het gebruik en het implementeren van beleid voor automatisch schalen. Azure Virtual Network (VNet), Azure Virtual Machines (VM's)
PaaS Optimaliseer de kosten van het onderliggende platform, inclusief de runtime-omgeving, databases en berichtensystemen. Optimaliseer de kosten van hun toepassingen en services die bovenop het platform worden uitgevoerd. Omvat taken zoals het bewaken van het gebruik, het optimaliseren van het resoucegebruik en het implementeren van beleid voor automatisch schalen. Power Platform, Azure Health Data Services, Azure Storage Services, Azure Analytics Services, Azure Logic Apps, Azure Kubernetes Service (AKS)
SaaS Optimaliseer de kosten van de gehele softwaretoepassing en bijbehorende services, inclusief de gegevens die deze verwerkt en opslaat. Optimaliseer de kosten van hun gebruikersaccounts en toegangscontroles. Omvat taken zoals het beheren van licenties, Dataverse-opslag, het bewaken van gebruikersactiviteit en het optimaliseren van het resourcegebruik. Dynamics 365, Microsoft 365

Zie ook