Android Store-apps toevoegen aan Microsoft Intune

Voordat u een app toewijst aan een apparaat of een groep gebruikers, moet u de app eerst toevoegen aan Microsoft Intune.

Een app toevoegen

U kunt als volgt een Android Store-app toevoegen aan Intune vanuit de portal:

 1. Meld u aan bij het Microsoft Intune-beheercentrum.
 2. Selecteer Apps>Alle apps>Toevoegen.
 3. Selecteer in het deelvenster App-type selecteren onder de beschikbare typen Store-appsde optie Android Store-app.
 4. Klik op Selecteren.
  De stappen app toevoegen worden weergegeven.
 5. Als u de app-gegevens voor de Android-app wilt configureren, gaat u naar de Google Play Store en zoekt u naar de app die u wilt implementeren. De app-pagina weergeven en de details van de app noteren.
 6. Voeg op de pagina App-informatie de app-details toe:
  • Naam: voer de naam van de app in zoals deze moet worden weergegeven in de bedrijfsportal. Zorg ervoor dat elke app-naam die u gebruikt uniek is. Als een app-naam wordt gedupliceerd, wordt er slechts één naam weergegeven voor gebruikers in de bedrijfsportal.
  • Beschrijving: voer een beschrijving in voor de app. Deze beschrijving wordt weergegeven voor gebruikers in de bedrijfsportal.
  • Uitgever: voer de naam in van de uitgever van de app.
  • URL appstore: voer de URL van de app store in van de app die u wilt maken. Gebruik de URL van de app-pagina wanneer de details van de app worden weergegeven in de Store.
  • Minimaal besturingssysteem: selecteer in de lijst de vroegste versie van het besturingssysteem waarop de app kan worden geïnstalleerd. Als u de app toewijst aan een apparaat met een eerder besturingssysteem, wordt deze niet geïnstalleerd.
  • Categorie: selecteer optioneel een of meer van de ingebouwde app-categorieën of een categorie die u hebt gemaakt. Hierdoor kunnen gebruikers de app gemakkelijker vinden wanneer ze door de bedrijfsportal bladeren.
  • Dit weergeven als een aanbevolen app in de Bedrijfsportal: selecteer deze optie om het app-pakket prominent weer te geven op de hoofdpagina van de bedrijfsportal wanneer gebruikers naar apps bladeren. Is van toepassing op apps die zijn geïmplementeerd met de intentie Beschikbaar.
  • Informatie-URL: voer eventueel de URL in van een website die informatie over deze app bevat. De URL wordt weergegeven voor gebruikers in de bedrijfsportal.
  • Privacy-URL: voer optioneel de URL in van een website die privacyinformatie voor deze app bevat. De URL wordt weergegeven voor gebruikers in de bedrijfsportal.
  • Ontwikkelaar: voer optioneel de naam van de app-ontwikkelaar in.
  • Eigenaar: voer optioneel een naam in voor de eigenaar van deze app, bijvoorbeeld hr-afdeling.
  • Notities: voer desgewenst eventuele notities in die u aan deze app wilt koppelen.
  • Logo: upload optioneel een pictogram dat aan de app wordt gekoppeld. Dit pictogram wordt weergegeven met de app wanneer gebruikers door de bedrijfsportal bladeren.
 7. Klik op Volgende om de pagina Bereiktags weer te geven.
 8. Klik op Bereiktags selecteren om desgewenst bereiktags toe te voegen voor de app. Zie Op rollen gebaseerd toegangsbeheer (RBAC) en bereiktags gebruiken voor gedistribueerde IT voor meer informatie.
 9. Klik op Volgende om de pagina Toewijzingen weer te geven.
 10. Selecteer de groepstoewijzingen voor de app. Zie Groepen toevoegen om gebruikers en apparaten te organiseren voor meer informatie.
 11. Klik op Volgende om de pagina Controleren en maken weer te geven. Controleer de waarden en instellingen die u hebt ingevoerd voor de app.
 12. Wanneer u klaar bent, klikt u op Maken om de app toe te voegen aan Intune.

De blade Overzicht van de app die u hebt gemaakt, wordt weergegeven.

Volgende stappen