Skype voor Bedrijven Online beheren met PowerShell

Dit artikel is van toepassing op Microsoft 365 Enterprise en Office 365 Enterprise.

De beheerders van Skype voor Bedrijven Online zijn verantwoordelijk voor het beleidsbeheer. Sommige van deze taken zijn uit te voeren in het Microsoft 365-beheercentrum. Andere taken zijn gemakkelijker uit te voeren in PowerShell.

Voordat u van start gaat

Opmerking

Skype voor Bedrijven Online-connector maakt momenteel deel uit van de nieuwste Teams PowerShell-module. Als u de meest recente openbare versie van Teams PowerShell gebruikt, hoeft u de Skype voor Bedrijven Online-connector niet te installeren.

Opmerking

Beheerders van Skype voor Bedrijven online kunnen het app-beleid van zowel Teams als Skype voor Bedrijven online beheren via PowerShell.

Installeer de Teams PowerShell-module.

Verbinding maken met beheerdersreferenties.

 1. Open een opdrachtpromptvenster van Windows PowerShell en voer de volgende opdrachten uit:

  Import-Module MicrosoftTeams
  $userCredential = Get-Credential
  Connect-MicrosoftTeams -Credential $userCredential
  
 2. Voer in het dialoogvenster Referentieaanvraag voor Windows PowerShell de naam en het wachtwoord van uw administrator-account en selecteer OK.

Verbinding maken met een beheerdersaccount met meervoudige verificatie

 1. Open een Windows PowerShell-opdrachtpromptvenster en voer de volgende opdrachten uit:

  Import-Module MicrosoftTeams
  Connect-MicrosoftTeams
  
 2. Voer uw administrator-accountnaam voor Skype voor Bedrijven Online in wanneer u hierom wordt gevraagd.

 3. Voer in het dialoogvenster Aanmelden bij uw account uw administrator-wachtwoord voor Skype voor Bedrijven Online en klik op Aanmelden.

 4. Volg de instructies in het dialoogvenster Aanmelden bij uw account om verificatiegegevens toe te voegen, zoals een verificatiecode. Klik vervolgens op Bevestigen.

Zie voor meer informatie:

Zie ook

Microsoft 365 beheren met PowerShell

Aan de slag met PowerShell voor Microsoft 365

PowerShell-cmdlet-verwijzingen voor Skype voor Bedrijven