Multi-Geo Capabilities in Exchange Online

In een multi-geo-omgeving kunt u per gebruiker de locatie selecteren van de inhoud (data-at-rest) van het Exchange Online-postvak.

U kunt postvakken in geografische satellietlocaties plaatsen door:

 • Een nieuwe Exchange Online postvak rechtstreeks op een geo-satellietlocatie maken.

 • Een bestaande Exchange Online postvak verplaatsen naar een geo-satellietlocatie door de voorkeurslocatie van de gebruiker te wijzigen.

 • Onboarding van een postvak van een on-premises Exchange-organisatie rechtstreeks naar een satelliet-geo-locatie.

Opmerking

Deze functie biedt geen garantie voor e-mailroutering via een toegewezen geografisch specifieke regio (gegevens in overdracht).

Postvakplaatsing en verplaatsingen

Nadat Microsoft de vereiste multi-geo-configuratiestappen heeft voltooid, houdt Exchange Online zich aan het kenmerk PreferredDataLocation voor gebruikersobjecten in Azure AD.

Exchange Online synchroniseert de eigenschap PreferredDataLocation van Azure AD met de eigenschap MailboxRegion in de Exchange Online directoryservice. De waarde van MailboxRegion bepaalt de geografische locatie waar gebruikerspostvakken en eventuele bijbehorende archiefpostvakken worden geplaatst. Het is niet mogelijk om het primaire postvak en archiefpostvakken van een gebruiker te configureren om zich op verschillende geografische locaties te bevinden. Per gebruikersobject kan slechts één geografische locatie worden geconfigureerd.

 • Wanneer PreferredDataLocation is geconfigureerd voor een gebruiker met een bestaand postvak, wordt het postvak in een relocatiewachtrij geplaatst en automatisch verplaatst naar de opgegeven geografische locatie.

 • Wanneer PreferredDataLocation is geconfigureerd voor een gebruiker zonder een bestaand postvak, wordt het postvak ingericht in de opgegeven geografische locatie.

 • Wanneer PreferredDataLocation niet is opgegeven voor een gebruiker en u het postvak inricht, wordt dit ingericht op de centrale geografische locatie.

 • Als de PreferredDataLocation-code onjuist is (bijvoorbeeld een typfout van NAN in plaats van NAM), wordt het postvak ingericht op de centrale geografische locatie.

Opmerking: Multi-geo-mogelijkheden en Skype voor Bedrijven Online regionaal gehoste vergaderingen gebruiken beide de eigenschap PreferredDataLocation voor gebruikersobjecten om services te zoeken. Als u PreferredDataLocation-waarden configureert voor gebruikersobjecten voor regionaal gehoste vergaderingen, wordt het postvak voor die gebruikers automatisch verplaatst naar de opgegeven geografische locatie nadat multi-geo is ingeschakeld op de Microsoft 365-tenant.

Functiebeperkingen voor multi-geo in Exchange Online

 • Beveiligings- en nalevingsfuncties (bijvoorbeeld controle en eDiscovery) die beschikbaar zijn in het Exchange-beheercentrum (EAC) zijn niet beschikbaar in organisaties met meerdere geografische gebieden. In plaats daarvan moet u het Microsoft 365 Security & Compliance Center gebruiken om beveiligings- en nalevingsfuncties te configureren.

 • Outlook voor Mac gebruikers tijdelijk geen toegang meer hebben tot hun map Online archief terwijl u hun postvak verplaatst naar een nieuwe geografische locatie. Deze voorwaarde treedt op wanneer de primaire postvakken en archiefpostvakken van de gebruiker zich op verschillende geografische locaties bevinden, omdat verplaatsingen van verschillende geografische postvakken op verschillende tijdstippen kunnen worden voltooid.

 • Gebruikers kunnen geen postvakmappen delen tussen geografische locaties in webversie van Outlook (voorheen bekend als Outlook Web App of OWA). Een gebruiker in de Europese Unie kan bijvoorbeeld geen webversie van Outlook gebruiken om een gedeelde map te openen in een postvak dat zich in de Verenigde Staten bevindt. Gebruikers van de webversie van Outlook kunnen echter andere postvakken op verschillende geografische locaties openen met behulp van een afzonderlijk browservenster, zoals beschreven in Het postvak van een andere persoon openen in een afzonderlijk browservenster in Outlook Web App.

  Opmerking: Het delen van mappen in meerdere geografische postvakken wordt ondersteund in Outlook voor Windows.

 • Openbare mappen worden ondersteund in organisaties met meerdere geografische gebieden. De openbare mappen moeten echter op de centrale geografische locatie blijven. U kunt openbare mappen niet verplaatsen naar geografische satellietlocaties.

 • In een multi-geo-omgeving wordt controle van meerdere geo-postvakken niet ondersteund. Als aan een gebruiker bijvoorbeeld machtigingen zijn toegewezen voor toegang tot een gedeeld postvak op een andere geografische locatie, worden postvakacties die door die gebruiker worden uitgevoerd, niet geregistreerd in het postvakcontrolelogboek van het gedeelde postvak. Controlegebeurtenissen van Exchange-beheerders zijn ook alleen beschikbaar voor de standaardlocatie. Zie Postvakcontrole beheren voor meer informatie.