Foutbericht 'Uw systeem heeft weinig virtueel geheugen' wanneer u een Office-programma probeert te starten

Symptomen

Wanneer u een van de Microsoft Office 2010-, 2007- of 2003-programma's start, wordt mogelijk een foutbericht weergegeven dat vergelijkbaar is met het volgende foutbericht:

Your system is low on virtual memory. To ensure that Windows runs properly, increase the size of your virtual memory paging file. For more information, see Help.

Als u op OK klikt, wordt mogelijk het volgende foutbericht weergegeven:

Your system is low on virtual memory. Windows is increasing the size of your virtual memory paging file. During this process, memory requests for some applications may be denied. For more information, see Help.

Oorzaak

Dit gedrag kan optreden als u probeert een van de programma's in Office te starten op een computer waarop de instelling voor de waarde van het wisselbestand te laag is.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door de grootte van het wisselbestand te vergroten. Volg hiervoor deze stappen, indien van toepassing op uw besturingssysteem.

Opmerking Voor Microsoft Office 2010 en Office 2007 is Windows XP of hoger vereist.

Windows 2000

 1. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik vervolgens op Eigenschappen.

 2. Klik in het dialoogvenster Systeemeigenschappen op Geavanceerd

 3. Klik op Prestatieopties.

 4. Klik in het deelvenster Virtueel geheugen op Wijzigen om het wisselbestand te verhogen.

  Voor Windows 2000 is een initiële waarde van 126 MB vereist voor foutopsporing.

 5. Nadat u de instelling hebt gewijzigd, klikt u op Instellen en vervolgens op OK.

 6. Klik in het dialoogvenster Systeem Configuratiescherm Applet op OK om het volgende bericht te ontvangen:

  Voor de wijzigingen die u hebt aangebracht, moet u de computer opnieuw opstarten voordat ze van kracht kunnen worden.

 7. Klik op OK om het dialoogvenster Prestatieopties te sluiten en klik vervolgens op OK om het dialoogvenster Systeemeigenschappen te sluiten.

 8. Wanneer u wordt gevraagd uw computer opnieuw op te starten, klikt u op Ja.

Windows XP

 1. Klik op Start, klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Eigenschappen.
 2. Klik in het dialoogvenster Systeemeigenschappen op het tabblad Geavanceerd .
 3. Klik in het deelvenster Prestaties op Instellingen.
 4. Klik in het dialoogvenster Prestatieopties op het tabblad Geavanceerd .
 5. Klik in het deelvenster Virtueel geheugen op Wijzigen.
 6. Wijzig de waarde voor De initiële grootte en de waarde maximale grootte in een hogere waarde, klik op Instellen en klik vervolgens op OK.
 7. Klik op OK om het dialoogvenster Prestatieopties te sluiten en klik vervolgens op OK om het dialoogvenster Systeemeigenschappen te sluiten.

Meer informatie

Met virtueel geheugen kan de computer ruimte op de harde schijf gebruiken als RAM-geheugen (Random Access Memory). De computer gebruikt virtueel geheugen om het gewone RAM-geheugen dat op de computer is geïnstalleerd, te vergroten. Als u de grootte van het wisselbestand verkleint, wordt het Office-programma mogelijk niet correct gestart of helemaal niet gestart. Dit gedrag kan zelfs optreden als de computer veel RAM-geheugen heeft. Zie Tips voor het vrijmaken van schijfruimte op uw pc voor meer informatie.

Is het probleem opgelost?

Controleer of het probleem is opgelost. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met deze sectie. Als het probleem niet is verholpen, kunt u contact opnemen met de ondersteuning.