Status van een klantovereenkomst direct ondertekenen (directe acceptatie)

Van toepassing op: Partnercentrum

Is niet van toepassing op: Partnercentrum beheerd door 21Vianet | Partnercentrum voor Microsoft Cloud for US Government

De resource DirectSignedCustomerAgreementStatus wordt momenteel alleen ondersteund door partnercentrum in de openbare cloud van Microsoft.

De resource DirectSignedCustomerAgreementStatus vertegenwoordigt de status van de directe acceptatie van een klantovereenkomst.

DirectSignedCustomerAgreementStatus

Een DirectSignedCustomerAgreementStatus-resource bevat de volgende eigenschappen:

Eigenschap Type Beschrijving
isSigned booleaans Geeft aan of de klantovereenkomst rechtstreeks is ondertekend (geaccepteerd) door de klant.